Menu
8 February, 2016

Ansökan om undersökningstillstånd för Litium, Niob, Tantal och Beryllium inlämnad

Området omfattar 900ha och är beläget i Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Under åttiotalet arbetade LKAB med tennprospektering i området.

Orezone börjar nu utarbeta ett arbetsprogram baserat på befintlig information. Under förutsättning att ansökan beviljas kommer inledande arbeten att startas till våren.

Orezones huvudprojekt ligger i Dorotea där vi arbetar främst med sällsynta jordartsmetaller (s.k. REE).

För mer information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698.
E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.