Menu
21 March, 2016

Flaggningsmeddelande

Orezone AB (publ) har informerats om att Archelon AB (publ) den 17 mars 2016 sålt 5 000 000 st aktier i Orezone. Archelon har därmed reducerat sitt ägande i Orezone från ca 10 procent till ca 1,5 procent.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698

info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.