Menu
5 April, 2016

Kompletterande information i anledning av Orezones förvärv av aktier i det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.

Orezone AB (publ) informerade i pressmeddelande daterat den 4 mars 2016 att man förvärvat 36 procent (900 000 aktier) av det privata filippinska bolaget Merrit Resources, Inc. (MRI), med pågående verksamhet av bland annat småskalig utvinning av guld.

Orezone upplyser härmed om att vd Anders West tidigare varit styrelseordförande i MRI. Anders West har nu en post som styrelseledamot och äger en (1) aktie i MRI, ett innehav som krävs enlig filippinsk lag.

För mer information kontakta VD Anders West

Tel: 031-131190, 0720-128698, e-post: info@orezone.se

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.