Menu
22 December, 2015

Optionsprogrammet TO1 registrerat hos Bolagsverket

Resultatet innebar att 14 969 665 aktier förvärvades av optionsinnehavarna och Bolaget erhöll cirka 3,7 Mkr i likvida medel.

Orezone ser med tillförsikt fram emot 2016 och passar på att önska alla aktieägare en God Jul och ett Gott Nytt År!

För frågor avseende teckningsoptionerna vänligen kontakta:
Eminova Fondkommission AB
Telefon: 08-684 211 00
E-post: info@eminova.se

För ytterligare information vänligen kontakta VD Anders West.
Tel 031 131190, 0720 128698
E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.