Menu
20 November, 2018

Orezone AB beviljas ej undersökningstillstånd i Tjålm

Bergmästaren beviljar ej Orezone AB undersökningstillstånd i Tjålm, Sorsele, Västerbottens län, då förbudstid fortfarande råder sedan föregående undersökningstillstånd upphört att gälla.
 
Fullständiga handlingar kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida.
 
”Vi visste att förbudstid fanns när ansökan skickades in men vi hade en stark tro på att kunna få igenom en dispens gällande förbudstiden men den avslags också av Bergsstaten.
 
Lite besviken är jag men nu får vi helt enkelt avvakta tills förbudstiden löpt ut och skicka in en ny ansökan då.
 
Säger bolagets VD Martin Liljestrand”
 
 
För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se
 
 
Kort om Orezone  Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.