Menu
21 May, 2019

Orezone håller årsstämma 25 juni 2019

Orezone AB (publ) ändrar härmed det tidigare kommunicerade datumet för bolagets årsstämma, dvs 18 juni 2019, till att bolaget kommer att hålla årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 kl. 13.00 på Radisson Blu SkyCity Hotel med adress Pelargången 1 i SkyCity på Stockholm-Arlanda flygplats.

Kallelse och övrig dokumentation inför årsstämman kommer att publiceras inom de tidsramar som gäller som detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email:

info@augment.se är Orezones Mentor.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.