Menu
10 September, 2018

PM VD köper aktier i Orezone AB

Martin Liljestrand har idag, 2018-09-10, köpt 215 000 aktier i Orezone AB där han är VD och styrelseledamot.

Aktierna köptes till kursen 0,206 kronor per aktie, en affär på 44 290 kronor.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.