Menu
26 March, 2019

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i orezone den 26 mars 2019

Vid extra bolagsstämma i Orezone AB (publ) idag den 26 mars 2019 beslutade stämman, bland annat, om följande.

Sammanläggning

Stämman beslutade att sammanlägga bolagets aktier, innebärande att 100 aktier sammanläggs till en aktie, samt att med anledning av sammanläggningen genomföra nyemission av 31 aktier och ändra gränserna för antalet aktier till lägst 1 780 000 och högst 7 120 000, i enlighet med styrelsens förslag.

Riktad emission

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 7 554 178 kronor genom nyemission av högst 3 777 089 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 6 295 219 kronor, för avsättning till fritt eget kapital, i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Stämman beslutade att, genom ändring av bolagets bolagsordning, ändra gränserna för aktiekapitalet till lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt antalet aktier till lägst 6 000 000 och högst 24 000 000, i enlighet med styrelsens förslag.

Nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 3 777 195 kronor genom nyemission av högst 3 777 195 aktier, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med styrelsens förslag.

Överteckningsemission

Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 700 000 kronor genom nyemission av högst 700 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm den 26 mars 2019
Orezone AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Liljestrand, styrelseledamot, 070-355 15 60, info@orezone.se

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.