Menu
7 December, 2015

Teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till cirka 89 procent

Totalt nyttjades 14 969 665 teckningsoptioner, innebärande att 14 969 665 nya aktier registreras hos Bolagsverket. Orezone AB (publ) tillförs därmed cirka 3,7 Mkr. Antalet aktier i Orezone kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 59 595 736 stycken. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 191 914,72 kronor.

För frågor avseende teckningsoptionerna vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission AB

Telefon: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se


För ytterligare information vänligen kontakta VD Anders West.

Tel 031 131190, 0720 128698

E-post: info@orezone.se

Kort om Orezone
Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.