Menu
6 May, 2019

VD och styrelseledamot tecknar sig för 700 KSEK

Roberto Garcia Martinez, VD och Martin Liljestrand, styrelseledamot har tecknat sig för ytterligare 700 KSEK utöver deras teckningsförbindelser i den pågående företrädesemissionen.

Detta betyder att styrelse och ledning har tillsammans tecknat sig för ca 1,8 MSEK i företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto Garcia Martinez, VD

E-post: roberto.g@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag som bedriver målinriktad mineralutforskning i Europa. Bolagets affärsmodell är att förvärva projekt och tillgångar, att prospektera och utforska på dessa samt att utveckla förekomsterna till ekonomiskt lönsamma gruvor. Orezone fokuserar på prospektering och utveckling av fyndigheter av råvaror som används i batterier och elbilar. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Orezones Mentor.

Stay updated!
Exciting times ahead.

Join our newsletter and be the first to know about our latest news and trends in the industry.

Please fill in your e-mail.