Meny
Byt språk
4 maj, 2020

Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: "BAT"; "Företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, offentliggör idag de preliminära resultaten för sulfidmineralanalyser vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien i norra Spanien.  Inom det större Corcelprojektet är Castriz ett av tre primära prospekteringsområden tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Huvudpunkter:
  • Preliminära resultat från analyser av nickelsulfidmineral av mineraliserade prover från nyligen genomförda borrningar i Castriz.
  • Analysmetoder som skiljer mellan nickel i sulfidmineral och nickel i icke-sulfidmineral har visat att i genomsnitt 87% av tidigare rapporterade nickelhalter är knutna till nickelsulfidmineral.
  • De senaste testerna visar nickelhalter i sulfider på upp till 0,64% Ni. Flera prover innehåller nickel i sulfidanrikningar på mellan 0,3 och 0,4% Ni, vilket anses vara en ekonomisk nivå för en gruvdrift i dagbrott med låg kostnad.
  • Återstående prover från tidigare redovisade mineraliserade sektioner kommer att lämnas in för nickelsulfidanalys. Prover har också lämnats in för mer detaljerade mineralogiska studier och QEMSCAN-analys för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper avseende utvinning.
  • Castriz-fyndigheten bekräftas nu vara ett betydande fynd av nickelsulfidmineral, med ett bekräftat omfattande prospekteringsintressant område på över 700 meter i längd och cirka 700 meter i bredd. Nickelsulfidmineraliseringen vid Castriz sträcker sig från markytan ned till ett djup på över 200 m med okänd total längd och okänt djupgående.
  • Studier som utvärderar potentiella gruvscenarier vid Castriz har påbörjats. Förberedande arbeten pågår också för fältaktiviteter 2020 i Castriz och i det större Corcelprojektet.
Totalt analyserades 11 prover från tre olika borrhål från Castrizborrningen 2019 av ALS Global1 i Perth, Australien, med en metod som används för att analysera andelen nickel i prov med sulfidmineral. Nickelsulfid, även känd som klass1-nickel, är det mest användbara mineralet för produktion av de mellanprodukter som krävs för batteriapplikationer. Resultaten visar att de allra flesta nickelansamlingar som tidigare rapporterats från Castriz kommer från ekonomiskt utvinnbara nickelsulfidmineral. - Vi är mycket nöjda med de senaste analysresultaten från Castrizfyndigheten. Med dessa resultat kan vi dra slutsatsen att andelen ekonomiska nickelsulfidmineral i marken är hög. Resultaten ger oss en stor tilltro till att kunna förverkliga Corcelprojektets hela potential att leverera batterimineraler, och därigenom vara en stor del av grunden i värdekedjan för batterier i Europa. Den bifogade rapporten innehåller en detaljerad analys av de senaste analysresultaten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2020 kl. 08:00 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor   1 ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.