Senaste nytt

22 december 2015
Optionsprogrammet TO1 registrerat hos Bolagsverket
7 december 2015
Teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjades till cirka 89 procent
7 december 2015
Flaggningsmeddelande
24 november 2015
Delårsrapport januari – september 2015
18 november 2015
Teckningskurs för teckning av aktier med stöd av för teckningsoptioner (TO 1) fastställd till 0,25 kr.
31 augusti 2015
Halvårsrapport januari – juni 2015
25 augusti 2015
Positiva resultat av inledande zinkprospektering i Västerbotten