Senaste nytt

29 november 2016
Flaggningsmeddelande
24 november 2016
Delårsrapport januari – september 2016
14 november 2016
Orezone uppdaterar om Fetsjön-Ormbäcken projektet
26 september 2016
Lovande analysresultat  från säsongens borrning
17 augusti 2016
Delårsrapport januari – juni 2016
28 juni 2016
Orezone berättar om säsongens arbeten
26 maj 2016
Delårsrapport januari – mars 2016
21 april 2016
Kommuniké från årsstämma i Orezone
5 april 2016
Kompletterande information i anledning av Orezones förvärv av aktier i det filippinska bolaget Merrit Resources, Inc.
31 mars 2016
Årsredovisning 2015
31 mars 2016
Förslag till ny styrelse
23 mars 2016
Kallelse till årsstämma i Orezone AB (publ)
22 mars 2016
Ansökan om undersökningstillstånd för litium, niob, tantal och beryllium beviljad och samarbetsavtal undertecknat
21 mars 2016
Flaggningsmeddelande
4 mars 2016
Blir delägare i småskalig guldutvinning
23 februari 2016
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015
8 februari 2016
Ansökan om undersökningstillstånd för Litium, Niob, Tantal och Beryllium inlämnad