Meny

Pressmeddelanden

År

Delårsrapport januari – september 2018

Orezone AB beviljas ej undersökningstillstånd i Tjålm

Orezone AB beviljas ytterligare två undersökningstillstånd

Orezone AB beviljas ytterligare ett undersökningstillstånd

Orezone AB beviljas 2 nya undersökningstillstånd

Otto Persson lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB

PM Stämmokommuniké

PM presentation av Caldera Ridge Capital Ltd, ny storägare i Orezone AB

PM VD köper aktier i Orezone AB

PM Ansökningar om nya undersökningstillstånd

PM Kallelse till Extra Bolagsstämma

Beslut gällande förlängning av undersökningstillstånd

Styrelsen i Orezone har idag fattat beslut om en riktad nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbetspartner

Halvårsrapport januari – juni 2018

Nyhetsbrev Juli

Orezone gör ett VD byte

Stämmokommuniké för årsstämma i Orezone

Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Kallelse till Årsstämma

Delårsrapport januari – mars 2018

Sista dagen för handel med Orezone BTA är 15 maj

Företrädesemissionen i Orezone AB (publ) tecknades till 114 procent

Ökat teckningsåtagande i pågående företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Orezones (publ) företrädesemissionom ca 6 MSEK

OrezoneAB knyter till sig ny geologisk konsult.

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone

Bokslutskommuniké 2017

Kallelse till Extra Bolagsstämma

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.