Senaste nytt

22 november 2018
Delårsrapport januari – september 2018
20 november 2018
Orezone AB beviljas ej undersökningstillstånd i Tjålm
15 november 2018
Orezone AB beviljas ytterligare två undersökningstillstånd
13 november 2018
Orezone AB beviljas ytterligare ett undersökningstillstånd
31 oktober 2018
Orezone AB beviljas 2 nya undersökningstillstånd
25 oktober 2018
Otto Persson lämnar sitt styrelseuppdrag i Orezone AB
19 september 2018
PM Stämmokommuniké
19 september 2018
PM presentation av Caldera Ridge Capital Ltd, ny storägare i Orezone AB
10 september 2018
PM VD köper aktier i Orezone AB
4 september 2018
PM Ansökningar om nya undersökningstillstånd
3 september 2018
PM Kallelse till Extra Bolagsstämma
31 augusti 2018
Beslut gällande förlängning av undersökningstillstånd
24 augusti 2018
Styrelsen i Orezone har idag fattat beslut om en riktad nyemission till en ny huvudägare och industriell samarbetspartner
16 augusti 2018
Halvårsrapport januari – juni 2018
3 juli 2018
Nyhetsbrev Juli
28 juni 2018
Orezone gör ett VD byte
28 juni 2018
Stämmokommuniké för årsstämma i Orezone
7 juni 2018
Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse
29 maj 2018
Kallelse till Årsstämma
24 maj 2018
Delårsrapport januari – mars 2018
9 maj 2018
Sista dagen för handel med Orezone BTA är 15 maj
26 april 2018
Företrädesemissionen i Orezone AB (publ) tecknades till 114 procent
18 april 2018
Ökat teckningsåtagande i pågående företrädesemission
3 april 2018
Idag inleds teckningstiden i Orezones (publ) företrädesemissionom ca 6 MSEK
19 mars 2018
OrezoneAB knyter till sig ny geologisk konsult.
14 mars 2018
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Orezone
23 februari 2018
Bokslutskommuniké 2017
14 februari 2018
Kallelse till Extra Bolagsstämma