Emission 2019

Investor meeting

On May 6, 2019, an investor meeting will be held at Augments Partners AB at 17.30.
To register, please send an email to info@augment.se.Investor meeting

Timetable for the rights issue

18 april – 7 maj 2019 Teckningsperiod

18 april – 3 maj 2019 Handel i teckningsrätter

10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen