Latest news

20 August 2019
Eurobattery Minerals AB releases corporate presentation and implements a new communication strategy
15 August 2019
Eurobattery Minerals AB har publicerat halvårsrapport 2019
1 July 2019
Orezone AB becomes Eurobattery Minerals AB
25 June 2019
Kommuniké från årsstämma i Orezone AB (publ)
24 May 2019
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)
23 May 2019
Delårsrapport januari–mars 2019
21 May 2019
Orezone håller årsstämma 25 juni 2019
16 May 2019
Orezone has engaged a liquidity provider
10 May 2019
Press release Orezone’s rights issue subscribed to 23.8 MSEK
6 May 2019
VD och styrelseledamot tecknar sig för 700 KSEK
3 May 2019
Works on the Castriz-target on the Corcel-project well under way
17 April 2019
Orezone slutför förvärvet av Corcel Minerals
15 April 2019
Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF
12 April 2019
Orezone offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträff
12 April 2019
Orezone har ansökt om notering på NGM Nordic MTF
3 April 2019
Ny avstämningsdag för sammanläggning av aktier
2 April 2019
Avstämningsdag för sammanläggning av aktier
26 March 2019
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i orezone den 26 mars 2019
26 March 2019
Pressmeddelande Orezone har påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform avseende notering av bolagets aktier
25 February 2019
Rättelse:  Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK
24 February 2019
Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK
24 February 2019
Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.
24 February 2019
Orezone utser Roberto Garcia Martinez till ny VD
24 February 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Orezone AB (publ)
8 February 2019
Årsredovisning 2018
6 February 2019
Bokslutskommuniké för 2018
4 February 2019
Orezone AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2018