Emission 2019

Investerarträff

Den 6 maj 2019 kommer det att hållas en investerarträff hos Augments Partners AB kl 17.30.
För att anmäla dig var vänlig skicka ett mail till info@augment.se.

Tidplan för företrädesemissionen

18 april – 7 maj 2019 Teckningsperiod

18 april – 3 maj 2019 Handel i teckningsrätter

10 maj 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen