Större ägare

10 största ägarna

Namn Antal aktier %
Namn Ulex Recursos S.L. Antal aktier 1 145 768 % 11,82
Namn Marbury Ridge Ltd* Antal aktier 901 686 % 9,30
Namn Andrew Randall Antal aktier 646 169 % 6,67
Namn Daniel Eddington Antal aktier 646 169 % 6,67
Namn Kimberly Wrixon Antal aktier 646 169 % 6,67
Namn He Shin Kim Antal aktier 359 723 % 3,71
Namn Avanza Pension Antal aktier 308 447 % 3,18
Namn JPMP Konsult AB Antal aktier 310 000 % 3,18
Namn Swedbank Försäkring Antal aktier 300 592 % 3,10
Namn Fredrik Lundgren Antal aktier 259 673 % 2,68
Summa Summa 10 största ägarna 5 524 396 56,99
*Tidigare Caldera Ridge Capital Ltd

Summa 10 största ägarna 56,99%

Namn Antal aktier %
Namn S:a övriga ägare Antal aktier 4 170 298 % 43,01
Summa Summa 30 JUNI 2019 100 100

Summa 30 JUNI 2019 100%