Större ägare

10 största ägarna

Namn Antal aktier %
Namn Ulex Recursos S.L. Antal aktier 1 145 768 % 11,82
Namn Marbury Ridge Ltd* Antal aktier 901 687 % 9,30
Namn Andrew Randall Antal aktier 842 753 % 8,69
Namn Kimberly Wrixon Antal aktier 653 880 % 6,74
Namn Daniel Eddington Antal aktier 646 169 % 6,67
Namn He Shin Kim Antal aktier 359 723 % 3,71
Namn Avanza Pension Antal aktier 332 504 % 3,43
Namn Swedbank Försäkring Antal aktier 318 936 % 3,29
Namn Faviol AB Antal aktier 304 820 % 3,14
Namn JPMP Konsult AB Antal aktier 286 200 % 2,95
Summa Summa 10 största ägarna 5 792 440 59,74
*Tidigare Caldera Ridge Capital Ltd

Summa 10 största ägarna 59,74%

Namn Antal aktier %
Namn S:a övriga ägare Antal aktier 3 902 254 % 40,26
Summa Summa 30 SEPTEMBER 2019 9 694 694 100

Summa 30 SEPTEMBER 2019 100%