Styrelsen

VD & Styrelseledamot sedan 2019

Roberto Garcia

Född: 1970
Utbildning och bakgrund: Roberto har över 25 års erfarenhet på internationell nivå inom gruvindustrin. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Han har varit verkställande direktör och VD för stora gruvgrupper i Afrika (2006- 2018). Roberto har jobbat med företagsstrategier, marknadsföring, mining M & M och prospekteringshantering. Roberto är doktor i juridik och har kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Global Projects GmbH, Mining Consulting Company, Berlin, Germany. Högre chef i Legal & Business Affairs ‐Metals & Mining D.O.C Project Management GmbH, Frankfurt am Main, Germany. Assistent till CFO gruppen, intern jurist, Asturiana de Zinc, (part of Glencore), Madrid, Spain. Gästföreläsare i International Business Law, School of Economics, Berlin, Germany.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör (sedan 2010) – Haliburton Overseas Limited, West Africa
Innehav i bolaget: 0 aktier privat. Äger däremot 67 857 aktier via Nazgero Consulting Services Ltd.
Styrelserdförande sedan 2016

Claes Linqvist

Född: 1950
Utbildning och bakgrund: Civilekonom från Chalmers Göteborg och civilingenjör från Göteborgs universitet. Claes är VD för Dunkerintressena sedan år 2008 och har ett antal styrelseuppdrag. Innan det var Claes VD för Öresundskraft AB under perioden 2007-2008 samt VD för Höganäs AB under perioden 1990-2005. Innan dess har Claes erfarenhet från olika ledande befattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Advanced Stabilized Technologies Group AB, DHF Airport Systems AB, Advanced Inertial Measurement Systems Sweden AB, SparkistanStClemens AB, Tone Kijk Holding AB. Styrelseledamot i Mälö Fastigheter AB, Air to Air Sweden AB, Aktiebolaget Hevea, Henry Dunkers Förvaltningsaktiebolag, Förvaltningsaktiebolaget H.D, Aktiebolaget Heveaintressenter, NOVOTEK Aktiebolag, C.LDQT Sverige AB och Wäsö Fastigheter AB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Ikano Vårdboende Haninge AB, BioActive Polymers in Lund AB, Vårdfastigheter Sverige I AB. Styrelseledamot i Trelleborg AB, [Living Plant Nordic AB], Crossborder Technologies AB, Emstone AB, listerús & partners Capital Advisors AB, Mitt Vard Bolag AB, Ellpea AB, Fastighets AB Mollberg 4. Styrelsesuppleant i INFINA Investment AB.
Innehav i bolaget: 35 714 aktier
Förhållande: Claes är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2018

Jan Olof Arnbom

Född: 1952
Utbildning och bakgrund: Filosofie licensiat i geologi från Uppsala universitet. Jan Olof var bland annat enhetschef för Sveriges Geologiska Undersökning under perioden 2007-2017. Jan Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Övriga uppdrag: Ägare i Arnbom Geotrade HB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Jan Olof är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2018

Martin Boldt-Christmas

Född: 1972
Utbildning och bakgrund: Examen i ekonomi och statsvetenskap från Göteborgs universitet samt ett års forskarutbildning i Nationalekonomi. Martin har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong. Martin representerar Marbury Ridge Ltd och har tidigare arbetat för UBS Warburg (2000-2003) och Credit Suisse (2003-2013).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christmas Holding Aktiebolag.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i HPC Nordic AB samt medgrundare av Marbury Ridge Ltd och Caldera Pacific Group.
Innehav i bolaget: 114 286 aktier privat. Representerar däremot Marbury Ridge Ltd som äger 901 686 aktier i bolaget.
Förhållande: Martin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende till större aktieägare.
Revisor sedan 2018

Stein Karlsen

Nuvarande tjänst: Baker Tilly MLT Kommanditbolag
Webb: bakertilly.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets revisor.
Mentor sedan 2019

Augment Partners AB

Webb: augment.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets mentor