Styrelsen

VD & Styrelseledamot sedan 2019

Roberto Garcia

Född: 1970
Utbildning och bakgrund: Roberto har över 25 års erfarenhet på internationell nivå inom gruvindustrin. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Han har varit verkställande direktör och VD för stora gruvgrupper i Afrika (2006- 2018). Roberto har jobbat med företagsstrategier, marknadsföring, mining M & M och prospekteringshantering. Roberto är doktor i juridik och har kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Global Projects GmbH, Mining Consulting Company, Berlin, Germany. Högre chef i Legal & Business Affairs ‐Metals & Mining D.O.C Project Management GmbH, Frankfurt am Main, Germany. Assistent till CFO gruppen, intern jurist, Asturiana de Zinc, (part of Glencore), Madrid, Spain. Gästföreläsare i International Business Law, School of Economics, Berlin, Germany.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör (sedan 2010) – Haliburton Overseas Limited, West Africa
Innehav i bolaget: 0 aktier privat. Äger däremot 67 857 aktier via Nazgero Consulting Services Ltd.
Styrelserdförande sedan 2019

Monia Benbouzid

Född: 1977
Utbildning och bakgrund: Monia Benbouzid har haft en rad positioner inom både privat näringsliv och offentlig sektor, bland annat som ansvarig för nya marknader på Clavister AB och i ett flertal uppdrag inom Miljöpartiet. Monia kommer senast från AB Nanol Technologies Oy där hon var marknadschef. Hon har varit med och startat upp ett flertal organisationer som fokuserar på företagande samt deltagit i rådgivande grupper på regeringsnivå. Hennes fokus är internationella miljö- och hållbarhetsfrågor. Monia har en magisterexamen i internationell ekonomisk historia från Stockholms universitet och har även studerat internationella relationer.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör (200-2010) Green Global Sweden, Stockholm. Grundare för NGW ( 2015-2017) NORDIC WORKING GROUP på uppdrag av Justitiedepartement Sweden, Stockholm.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Marknadschef (2019) AB Nanol Technologies Oy, Finland. Chef nya marknader (2016-2018) Clavister AB. Ledamot (2015-2019) Nordic Working Group for Migration and Development. Styrelseordförande (2015-2017) SHIS Bostäder, Stockholm. Ledamot (2010-2016) Stockholm Advisory Board, Stockholm. Ledamot (2000-2015) Stockholm Business Region, Stockholm.
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Monia är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2019

Martin Boldt-Christmas

Född: 1972
Utbildning och bakgrund: Examen i ekonomi och statsvetenskap från Göteborgs universitet samt ett års forskarutbildning i Nationalekonomi. Martin har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong. Martin representerar Marbury Ridge Ltd och har tidigare arbetat för UBS Warburg (2000-2003) och Credit Suisse (2003-2013).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christmas Holding Aktiebolag.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i HPC Nordic AB samt medgrundare av Marbury Ridge Ltd och Caldera Pacific Group.
Innehav i bolaget: 114 286 aktier privat. Representerar däremot Marbury Ridge Ltd som äger 1 073 116 aktier i bolaget.
Förhållande: Martin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende till större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2018

Jan Olof Arnbom

Född: 1952
Utbildning och bakgrund: Filosofie licensiat i geologi från Uppsala universitet. Jan Olof var bland annat enhetschef för Sveriges Geologiska Undersökning under perioden 2007-2017. Jan Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Övriga uppdrag: Ägare i Arnbom Geotrade HB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Jan Olof är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Revisor sedan 2018

Stein Karlsen

Nuvarande tjänst: Baker Tilly MLT Kommanditbolag
Webb: bakertilly.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets revisor.
Mentor sedan 2019

Augment Partners AB

Webb: augment.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets mentor

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.