Styrelsen

VD & Styrelseledamot sedan 2019

Roberto Garcia

Född: 1970
Utbildning och bakgrund: Roberto har över 25 års erfarenhet på internationell nivå inom gruvindustrin. Under sin karriär har han arbetat både med den teoretiska och praktiska sidan av prospekterings- och gruvindustrin. Han har varit verkställande direktör och VD för stora gruvgrupper i Afrika (2006- 2018). Roberto har jobbat med företagsstrategier, marknadsföring, mining M & M och prospekteringshantering. Roberto är doktor i juridik och har kandidatexamen i ekonomi samt industriell psykologi.
Övriga uppdrag: Verkställande direktör i Global Projects GmbH, Mining Consulting Company, Berlin, Germany. Högre chef i Legal & Business Affairs ‐Metals & Mining D.O.C Project Management GmbH, Frankfurt am Main, Germany. Assistent till CFO gruppen, intern jurist, Asturiana de Zinc, (part of Glencore), Madrid, Spain. Gästföreläsare i International Business Law, School of Economics, Berlin, Germany.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Verkställande direktör (sedan 2010) – Haliburton Overseas Limited, West Africa
Innehav i bolaget: 0 aktier privat. Äger däremot 67 857 aktier via Nazgero Consulting Services Ltd.
Styrelserdförande sedan 2019

Martin Boldt-Christmas

Född: 1972
Utbildning och bakgrund: Examen i ekonomi och statsvetenskap från Göteborgs universitet samt ett års forskarutbildning i Nationalekonomi. Martin har tjugo års arbetserfarenhet från den internationella finansmarknaden och har varit baserad i USA, Europa och Asien varav de sista tolv åren i Hong Kong. Martin representerar Marbury Ridge Ltd och har tidigare arbetat för UBS Warburg (2000-2003) och Credit Suisse (2003-2013).
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Christmas Holding Aktiebolag.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i HPC Nordic AB samt medgrundare av Marbury Ridge Ltd och Caldera Pacific Group.
Innehav i bolaget: 114 286 aktier privat. Representerar däremot Marbury Ridge Ltd som äger 901 686 aktier i bolaget.
Förhållande: Martin är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende till större aktieägare.
Styrelseledamot sedan 2018

Jan Olof Arnbom

Född: 1952
Utbildning och bakgrund: Filosofie licensiat i geologi från Uppsala universitet. Jan Olof var bland annat enhetschef för Sveriges Geologiska Undersökning under perioden 2007-2017. Jan Olof har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Övriga uppdrag: Ägare i Arnbom Geotrade HB.
Uppdrag avslutade under de senaste fem åren:
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Jan Olof är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.
Revisor sedan 2018

Stein Karlsen

Nuvarande tjänst: Baker Tilly MLT Kommanditbolag
Webb: bakertilly.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets revisor.
Mentor sedan 2019

Augment Partners AB

Webb: augment.se
Innehav i bolaget: 0 aktier
Förhållande: Bolagets mentor

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.