Green minerals for an electric world

Ett boutique gruvföretag baserat i Europa

Eurobattery Mineral AB är inriktat på prospektering och utveckling av nickel-kobolt-kopparprojekten i Europa för att leverera råmaterial som är kritiska till den expanderande elbilsmarknaden.

Vi har ett fokus med våra projekt i Europa

De mineraler vi prospekterar efter kommer från Sverige och Spanien. Totalt så har vi 8 licenser för att gräva efter gröna mineraler i dessa länder.

Till projekten