bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Pressmeddelanden

År

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals den 22 juni 2022

Eurobattery Minerals tar över vice ordförandeskapet i Svensk-Spanska Handelskammaren och ökar dess bidrag till den gröna omställningen

Oberoende NI-43-101-rapporten för Eurobattery Minerals Corcelprojekt färdig: Enbart 10 % av fyndigheten innehåller den mängd nickel som behövs för 500 000 bilbatterier

Eurobattery Minerals publicerar årsredovisning för 2021 – vägen är utstakad för första försäljningen av mineraler

Betydande andelsförvärv: Eurobattery Minerals köper 40 % av det finska batterimineralprojektet Hautalampi

Eurobattery Minerals tar ytterligare ett steg i det finska batterimineralprojektet Hautalampi: Miljökonsekvensbeskrivning inlämnad

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals publicerar resultatet för Q1 2022 – det starkaste kvartalet i företagets historia

Senarelagd årsstämma i Eurobattery Minerals

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals beslutar om en riktad emission av konvertibler om 18 MSEK

Resultat från kärnborrningarna indikerar att mineralresursområdena i Hautalampi i Finland är sammankopplade

Nya resultat från spanska Corcelprojektet stödjer uppskattningen av 60 miljoner ton med 0,25 % nickel – Covid-19 vid externt laboratorium försenar ackrediteringen av resursen till Q2

Eurobattery Minerals fortsätter att genomföra sin strategi – publicerar bokslutskommuniké för januari–december 2021

Eurobattery Minerals utökar verksamheten i Finland

Mycket tillfredsställande resultat från borrningar i det spanska Corcelprojektet: Uppskattningsvis 60 miljoner ton med 0,25 % nickel