Meny

Pressmeddelanden

År

BORRNINGAR PÅBÖRJAS I HAUTALAMPI-PROJEKTET, FINLAND

MANGOLD PRESENTERAR EN UPPDATERAD ANALYS AV EUROBATTERY MINERALS OCH ANGER EN RIKTKURS PÅ 100 KR.

Eurobattery Minerals offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar

SLUTGILTIGA ANALYSER BEKRÄFTAR HÖGA NICKELSULFIDFYND I CORCELPROJEKTET

Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery Minerals

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals

Ägare föreslår ändringar i Eurobattery Minerals styrelse

Martin Boldt-Christmas lämnar styrelsen

Eurobattery Minerals verkställer investerings- och aktieägaravtalet med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Kommuniké från extra bolagsstämma i EUROBATTERY MINERALS den 27 maj 2020

Eurobattery Minerals AB publicerar årsredovisning för 2019

Eurobattery Minerals AB publicerar kvartalsrapport januari–mars 2020

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ)

Eurobattery Minerals föreslår företrädesemission av units om cirka 46,5 MSEK

Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Kallelse till extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ)

Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid

EUROBATTERY MINERALS REDOVISAR FORSKNINGSRESULTATEN KRING UTVINNING AV VANADIN I FÖRETAGETS PROSPEKTERINGSOMRÅDE I FETSJÖN I VÄSTERBOTTEN

Eurobattery Minerals AB publicerar bokslutskommuniké januari–december 2019

Eurobattery Minerals kvalificerat för EU-projekt om hållbar gruvnäring

SLUTRESULTAT FRÅN BORRNINGAR VISAR EN STÖRRE MINERALISERAD ZON ÄN FÖRVÄNTAT I CASTRIZ

Mangold inleder bevakning av Eurobattery Minerals och anger en riktkurs på 106 kr per aktie i ett tolv månaders perspektiv

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.