bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Pressmeddelanden

År

Flera steg närmare produktion för Eurobattery Minerals som idag publicerar delårsrapport för januari–september 2021

Ny borrkampanj startar vid Eurobattery Minerals finska batterimineralprojekt

Eurobattery Minerals presenterar ny undersökning om hur slutkunder värderar elbilar och hållbarhet

Eurobattery Minerals AB publicerar delårsrapport januari–juni 2021

Mineralresursrapport från Hautalampi-projektet i Finland är tillgänglig

Eurobattery Minerals inleder fältarbetet i ett nytt finskt projekt

Mineraltillgångarna i Hautalampi-projektet i Finland ökar med ca 100%

Eurobattery Minerals startar nya borrningar i Corcel-projektet i Spanien

Eurobattery Minerals finska projekt går med i statligt sponsrat projekt kring batterimineraler och återvinning

Kommuniké från årsstämma i eurobattery minerals den 1 juni 2021

Eurobattery Minerals AB publicerar kvartalsrapport januari–mars 2021

Eurobattery Minerals AB publicerar årsredovisning för 2020

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Eurobattery Minerals AB

Ny beräkning av mineralresurserna i Huatalampi i Finland inleds

Eurobattery Minerals presenterar rapport om råvaruförsörjning för elfordon

Eurobattery Minerals AB Bokslutskommuniké januari–december 2020

Forskningssamarbete har identifierat en hållbar och kostnadseffektiv metod för anrikning av vanadin från alunskiffrar i Fetsjön

UPPGRADERING AV MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET I FINLAND

Eurobattery Minerals expanderar till Tyskland via parallellnotering och nytt kontor