Meny

Pressmeddelanden

År

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari–september 2020

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EUROBATTERY MINERALS AB (PUBL)

Eurobattery Minerals tillförs cirka 22,7 MSEK genom optionsinlösen

Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland

Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland

Eurobattery Minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift

Eurobattery Minerals bjuder in till digitala investerarträffar med anledning av nyttjandeperioden för bolagets teckningsoptioner av serie 2020:1

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 12,00 SEK och nyttjandeperioden inleds måndag 5 oktober 2020

Eurobattery Minerals är en del av European Raw Materials Alliance som lanseras idag

MINERALTESTER BEKRÄFTAR EKONOMISK NIVÅ AV NICKELSULFID VID CORCEL

Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser

Eurobattery Minerals AB Delårsrapport januari–juni 2020

Eurobattery Minerals meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptionerna

Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK

BORRNINGAR PÅBÖRJAS I HAUTALAMPI-PROJEKTET, FINLAND

MANGOLD PRESENTERAR EN UPPDATERAD ANALYS AV EUROBATTERY MINERALS OCH ANGER EN RIKTKURS PÅ 100 KR.

Eurobattery Minerals offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträffar

SLUTGILTIGA ANALYSER BEKRÄFTAR HÖGA NICKELSULFIDFYND I CORCELPROJEKTET

Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery Minerals

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals

Ägare föreslår ändringar i Eurobattery Minerals styrelse

Martin Boldt-Christmas lämnar styrelsen

Eurobattery Minerals verkställer investerings- och aktieägaravtalet med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Kommuniké från extra bolagsstämma i EUROBATTERY MINERALS den 27 maj 2020

Eurobattery Minerals AB publicerar årsredovisning för 2019

Eurobattery Minerals AB publicerar kvartalsrapport januari–mars 2020

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ)

Eurobattery Minerals föreslår företrädesemission av units om cirka 46,5 MSEK

Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Kallelse till extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB (publ)

Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid

EUROBATTERY MINERALS REDOVISAR FORSKNINGSRESULTATEN KRING UTVINNING AV VANADIN I FÖRETAGETS PROSPEKTERINGSOMRÅDE I FETSJÖN I VÄSTERBOTTEN

Eurobattery Minerals AB publicerar bokslutskommuniké januari–december 2019

Eurobattery Minerals kvalificerat för EU-projekt om hållbar gruvnäring

SLUTRESULTAT FRÅN BORRNINGAR VISAR EN STÖRRE MINERALISERAD ZON ÄN FÖRVÄNTAT I CASTRIZ

Mangold inleder bevakning av Eurobattery Minerals och anger en riktkurs på 106 kr per aktie i ett tolv månaders perspektiv

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.