bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Pressmeddelanden

År

Eurobattery Minerals publicerar Q3-rapport för 2022 – Identifierat betydande uppsida i mineralresursen

Eurobattery Minerals förstärker teamet i finska Hautalampi med ny erfaren managing director

Eurobattery Minerals får slutgiltigt beslut gällande koncessionsområdet för gruvverksamhet i Hautalampi

Eurobattery Minerals svenska undersökningstillstånd förlängs

Kallelse till extra bolagsstämma i Eurobattery Minerals AB

EBM beslutar om en företrädesemission av units om ca 49,6 MSEK och föreslår bemyndigande av en övertilldelningsemission om ytterligare 15 MSEK och beslutar om emission av en konvertibel om 10 MSEK

Eurobattery Minerals senarelägger publicering av delårsrapport till 30 november 2022

Eurobattery Minerals: Fullständig rapport om Hautalampi finns tillgänglig – en nästan 40-procentig ökning av metallinnehållet har bekräftats

Rättelse i Eurobattery Minerals pressmeddelande 07.30 den 29 september 2022

Eurobattery Minerals: Nästan 40 % ökning av metallinnehållet i det finska Hautalampi Ni-Co-Cu gruvprojektet

Uppdatering om processen kring miljökonsekvensbedömningen i Hautalampi

Ytterligare ett steg närmare gruvdrift: Eurobattery Minerals lämnar in nödvändig information för miljö- och drifttillstånd för det Spanska Corcelprojektet

Varannan tysk överväger att köpa en el- eller hybridbil

Eurobattery Minerals publicerar halvårsrapport 2022 – betydande steg närmare brytning av batterimineraler

Eurobattery Minerals slutför köpet av 40 % av det finska batterimineralprojektet Hautalampi och riktad emission

Kommuniké från årsstämma i Eurobattery Minerals den 22 juni 2022

Eurobattery Minerals tar över vice ordförandeskapet i Svensk-Spanska Handelskammaren och ökar dess bidrag till den gröna omställningen

Oberoende NI-43-101-rapporten för Eurobattery Minerals Corcelprojekt färdig: Enbart 10 % av fyndigheten innehåller den mängd nickel som behövs för 500 000 bilbatterier

Eurobattery Minerals publicerar årsredovisning för 2021 – vägen är utstakad för första försäljningen av mineraler

Betydande andelsförvärv: Eurobattery Minerals köper 40 % av det finska batterimineralprojektet Hautalampi

Eurobattery Minerals tar ytterligare ett steg i det finska batterimineralprojektet Hautalampi: Miljökonsekvensbeskrivning inlämnad

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals publicerar resultatet för Q1 2022 – det starkaste kvartalet i företagets historia

Senarelagd årsstämma i Eurobattery Minerals

Kallelse till årsstämma i Eurobattery Minerals AB

Eurobattery Minerals beslutar om en riktad emission av konvertibler om 18 MSEK

Resultat från kärnborrningarna indikerar att mineralresursområdena i Hautalampi i Finland är sammankopplade

Nya resultat från spanska Corcelprojektet stödjer uppskattningen av 60 miljoner ton med 0,25 % nickel – Covid-19 vid externt laboratorium försenar ackrediteringen av resursen till Q2

Eurobattery Minerals fortsätter att genomföra sin strategi – publicerar bokslutskommuniké för januari–december 2021

Eurobattery Minerals utökar verksamheten i Finland

Mycket tillfredsställande resultat från borrningar i det spanska Corcelprojektet: Uppskattningsvis 60 miljoner ton med 0,25 % nickel

Nyemissionen inleds den 7 december, mer detaljer finns här

arrow_forward

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.