Senaste nytt

18 november 2019
Uppdatering; Eurobattery Minerals prospekteringsprojekt i Sverige
4 november 2019
Eurobattery Minerals ska presentera på Mangold Insight investerardag
30 oktober 2019
Eurobattery Minerals går med i European Battery Alliance
8 oktober 2019
Eurobattery Minerals presenterar på Augment Mining Forum 2019
17 september 2019
Eurobattery Minerals inleder borrningar i sin spanska fyndigheten för batterimineraler
17 september 2019
Eurobattery Minerals inleder borrningar i sin spanska fyndigheten för batterimineraler
4 september 2019
HÖGRE NICKEL OCH KOBOLTVÄRDEN VID CORCEL ÄN TIDIGARE ENLIGT NY UNDERSÖKNING
4 september 2019
HÖGRE NICKEL OCH KOBOLTVÄRDEN VID CORCEL ÄN TIDIGARE ENLIGT NY UNDERSÖKNING
30 augusti 2019
Ny styrelseordförande i Eurobattery Minerals
20 augusti 2019
Eurobattery Minerals AB släpper företagspresentation och implementerar ny kommunikationsstrategi
15 augusti 2019
Eurobattery Minerals AB har publicerat halvårsrapport 2019
1 juli 2019
Orezone AB blir Eurobattery Minerals AB
25 juni 2019
Kommuniké från årsstämma i Orezone AB (publ)
24 maj 2019
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OREZONE AB (PUBL)
23 maj 2019
Delårsrapport januari–mars 2019
21 maj 2019
Orezone håller årsstämma 25 juni 2019
16 maj 2019
Pressmeddelande Orezone har anlitat likviditetsgarant
10 maj 2019
Pressmeddelande Orezones företrädemission tecknad till 23,8 MSEK
6 maj 2019
VD och styrelseledamot tecknar sig för 700 KSEK
3 maj 2019
Prospekteringsarbete på Castriz-målet i Corcel-projektet i god fas
17 april 2019
Orezone slutför förvärvet av Corcel Minerals
15 april 2019
Orezone godkänt för handel på NGM Nordic MTF
12 april 2019
Orezone offentliggör prospekt samt bjuder in till investerarträff
12 april 2019
Orezone har ansökt om notering på NGM Nordic MTF
3 april 2019
Ny avstämningsdag för sammanläggning av aktier
2 april 2019
Avstämningsdag för sammanläggning av aktier
26 mars 2019
Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i orezone den 26 mars 2019
26 mars 2019
Pressmeddelande Orezone har påbörjat en granskningsprocess hos en ny handelsplattform avseende notering av bolagets aktier
25 februari 2019
Rättelse:  Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK
24 februari 2019
Orezone beslutar om en företrädesemission om cirka 26,4 MSEK
24 februari 2019
Orezone förvärvar Corcel Minerals S.L.
24 februari 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Orezone AB (publ)
8 februari 2019
Årsredovisning 2018
6 februari 2019
Bokslutskommuniké för 2018
4 februari 2019
Orezone AB tidigarelägger bokslutskommuniké för 2018