bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Integritetspolicy

Vår önskan och målsättning är att du ska känna dig trygg med vår hantering av de personuppgifter som du lämnar till oss. Med denna integritetspolicy vill vi informera om hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Eurobattery Minerals ABs behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
När du kommunicerar med oss via webbplatsen, t.ex. via formulär när du skickar ett meddelande, lämnar en synpunkt, ställer en fråga eller prenumererar på nyhetsbrev, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet men kan inom ramen för denna hantering komma att lämnas till våra samarbetspartners. Dessa samarbetspartners är bundna av avtal innehållande sekretessåtaganden gentemot oss, och agerar i egenskap av underbiträden som behandlar personuppgifter enligt våra instruktioner.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi vidtar kontinuerligt alla rimliga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och annan viktig information från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse. Att lämna ut sina uppgifter över internet innebär alltid en risk.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex. för att hantera ett ärende, fullgörande av ingångna avtal eller fullgöra våra förpliktelser enligt lag.
Om du har lämnat samtyckte till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter. Notera att ett återkallande av samtycke inte påverkar den behandling som får göras utan samtycke eller som vi måste göra för att fullgöra våra förpliktelser enligt lag.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Eurobattery Minerals AB ansvarar inte för innehållet på andras webbsidor och heller inte andra webbplatsers behandling av personuppgifter.

SOCIALA MEDIER

Tänk på att om du använder sociala medier för att komma i kontakt med oss så kan det innebära att information och personuppgifter överförs till tredje part, t.ex. Twitter, LinkedIn eller Facebook.

OPTIMERING AV INNEHÅLL

För att optimera och förbättra våra digitala kanaler samlar vi in viss information om dig. Det handlar främst om så kallade cookies, vilka till exempel kan ge oss information om vilket innehåll som du använder mest frekvent. Detta gör vi för att kunna ge dig riktade erbjudande som passar dina preferenser. 

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som en webbplats eller tjänst placerar på din dator, surfplatta eller mobil. De tillåter webbsidor och tjänster att veta ifall din enhet har använt tjänsten eller surfat på webbplatsen tidigare. Cookies sparas i webbläsaren i två år om du inte väljer att radera dem själv.

De cookies som vi sparar identifierar dig som unik användare genom ett spårnings-ID. Själva cookien är anonym och innehåller inga personuppgifter.

Du kan själv välja om du vill spara cookies i din webbläsare eller inte. Hur denna inställning görs kan du ta del av på webbläsarleverantörens webbplats.

Eurobatteryminerals.com använder cookies på två sätt
  • Kunskap: Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra innehåll och funktioner på www.eurobatteryminerals.com. För att underlätta det arbetet använder vi oss av Google Analytics och Hotjar som är en tjänster som tar del av viss data från våra besökare. Tjänsterna hjälper oss genom att skapa rapporter om hur våra besökare surfar på webben t.ex. vilka sidor de har besökt och vilka områden är populärast. För vi ska lära oss mer om våra besökare så kan teknisk information sparas ner om din enhet, internetanslutning, operativsystem, vilken webbläsarversion, IP-adress och vilka webbsidor du har besökt samt hur länge du varit på varje webbsida.
  • Språkhantering: För att erbjuda våra användare på www.eurobatteryminerals.com fler alternativ att ta till sig informationen vi har på webbplatsen så sparar vi i cookies information om vilket det aktuella språket du som användare granskar innehållet i samt vilket det senast besökta språket var. Detta gör vi för att underlätta ditt återkommande besök på www.eurobatteryminerals.com.
Varför sparar ni data om besökare?

Vi sparar information för att föra statistik, skapa förståelse för våra besökare, förbättra våra tjänster samt för att skydda oss mot intrång och brott. Vi sparar också information för att kunna ge dig personligt anpassade annonser.

Var sparar ni datan?

Vi sparar detta hos våra annonspartners och i analyssystem såsom Google Analytics och Hotjar.

Hur motiverar ni hanteringen av datan?

Vi hänvisar till intresseavvägning som stöd för denna hantering. 

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. Vid upprepade eller ogrundade förfrågningar om registerutdrag eller rättning av detsamma, har vi rätt att antingen ta ut en administrativ avgift eller att avstå från att tillmötesgå begäran. En ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse ska innehålla personnummer och namn samt vara egenhändigt underskriven av den registrerade. Registerutdraget skickas endast till den registrerades folkbokföringsadress. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse skickas till Eurobattery Minerals AB, Personuppgiftsansvarig, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.

  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras genom att kontakta Eurobattery Minerals AB.
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Du kan också lämna klagomål om Eurobattery Minerals ABs hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
  • Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan.

Personuppgiftsansvarig

Eurobattery Minerals AB, 556785-4236, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget och på denna webbplats.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål gällande vår behandling av personuppgifter går det bra att kontakta oss genom att antingen skicka ett meddelande via e-post till:info@eurobatteryminerals.com eller per brev till Eurobattery Minerals AB, Personuppgiftsansvarig, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, Sverige.

Denna policy uppdaterades senast den 27 augusti 2020.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.