bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
7 juni, 2018

Årsredovisning 2017 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ”Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift”, då det är stor osäkerhetsfaktor att befintligt kapital kan komma till att anses otillräckligt för att täcka Bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Som presenterats i Bolagets tidigare PM togs beslut om en emission under våren 2018, den övertecknades och inbringade till Bolagets ca 5,4 MSEK vilket vi i styrelsen bedömer tryggar Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2017 finns nu publicerad på vår hemsida www.orezone.se.

För mer info kontakta bolagets VD Lars Blixt 070-947 35040, info@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Aktietorget, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Gör som 1400+ andra prenumeranter och håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!

Få pressreleaser och en månadssammanfattning direkt till din inkorg.

Eurobattery Minerals offentliggör prospekt och bjuder in till investerarträff

Läs pressmeddelande arrow_forward

Presskontakt

Har du frågor angående nyheter och media, vänligen skicka ett mejl till press@eurobatteryminerals.com

Nyemissionen inleds den 7 december, mer detaljer finns här

arrow_forward