bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Affärsmodell

Eurobattery Minerals lägger grunden för en renare värld. Företaget utvecklar flera nickel-kobolt-koppar-projekt i Europa för att leverera batterimineraler som är avgörande för den växande marknaden för elbilar och hållbar energiproduktion.

Vår affärsmodell

För att skapa hållbar gruvdrift, som är en viktig del i batteriets värdekedja, fokuserar Eurobattery Minerals på etisk utvinning och spårbara batterimineraler. Detta görs med övertygelsen om att de positiva aspekterna av detta blir att gruvarbetarna får en säker arbetsmiljö och att gruvdriften blir miljömässigt hållbar. Det är dessutom en tydlig konkurrensfördel att tillhandhålla etiskt utvunna och spårbara batterimineraler eftersom de stora bilföretagen, och deras kunder, i allt högre utsträckning kräver transparens från mineralföretagen. Företaget är öppet för olika affärsmodeller som partnerskap och joint ventures när det är kommersiellt gångbart.

Våra projektfaser

Eurobattery Minerals projektprocess är indelad i sex steg; prospektering, sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering av tillgångar, studie av genomförbarhet, utveckling och produktion. I de olika stegen har företaget två pågående och parallella batterimineralprojekt.

Prospektering

 • Rekognoseringsborrning
 • Geokemi
 • Geofysik
 • Kartläggning

Bedömning av fyndighet

 • Kompleterande borrning
 • Avslutande borrning

Utvärdering

 • Preliminär teknisk studie
 • Preliminär ekonomisk studie

Studie genomförbarhet

 • Detaljerad teknisk studie
 • Detaljerad ekonomisk studie

Utveckling

 • Konstruktion
 • Uppstart av verksamhet

Produktion

 • Fullskalig metallproduktion och leverans

Med fokus på Europa

Eurobattery Minerals har som strategi att prospektera och utveckla projekt uteslutande i Europa. För tillfället har företaget projekt i Finland, Spanien och Sverige.

Eurobattery minerals finnish projects Finland

28

Ni

Nickel

27

Co

Kobolt

29

Cu

Koppar

Eurobattery minerals spanish projects Spanien

28

Ni

Nickel

27

Co

Kobolt

29

Cu

Koppar

Visa alla projekt

Batterimineraler

Eurobattery Minerals utforskar flera olika mineraler, men fokus ligger på nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller (REE) som är kritiska i framställningen av batterier.

27

Co

Kobolt

Kobolt är en hård, silvergrå metall med kemisk beteckning Co. Metallen har många användningsområden bl.a. för tillverkning av permanenta magneter, batterier och metallegeringar. Kobolt kan även användas inom medicin, tandvård och annan bioteknologi. Efterfrågan på kobolt förväntas öka de närmaste åren på grund av en växande marknad för elektriska fordon med batterier samt för hållbar energiproduktion. Kobolt bryts ofta som en biprodukt vid utvinning av andra metaller, ofta nickel eller koppar.

29

Cu

Koppar

Koppar (Cu) är en halvädel, rödaktig metall som motstår de flesta oxiderande syror. Koppar är den näst bästa ledaren för elektrisk ström efter silver. Metallen är också en bra värmeledare och den vanligaste metallen i elektriska kablar och elektroniska mönsterkort. Koppar utvinns vanligen ur mineralen kopparkis (CuFeS2) och kopparglans (Cu2S). Metallen är helt återvinningsbar.

28

Ni

Nickel

Nickel (Ni) är en hård, magnetisk, silvervit högglänsande metall. Dess viktigaste användning är i metallegeringar. Huvuddelen av det nickel som konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål, superlegeringar, uppladdningsbara batterier och katalysatorer. Större delen av den nickel som utvinns kommer från två sorters malmfyndigheter. Den ena är laterit med nickelhaltig limonit: (Fe,Ni)O(OH) och garnierit : (Ni,Mg)3Si2O5(OH). Den andra är magmatiska svavelfyndigheter där det främsta malmmineralet är pentlandit: (Ni, Fe) 9S8. 23

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.