bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Affärsmodell

Eurobattery Minerals lägger grunden för en renare värld. Företaget utvecklar flera nickel-kobolt-koppar-projekt i Europa för att leverera batterimineraler som är avgörande för den växande marknaden för elbilar och hållbar energiproduktion.

Vår affärsmodell

För att skapa hållbar gruvdrift, som är en viktig del i batteriets värdekedja, fokuserar Eurobattery Minerals på etisk utvinning och spårbara batterimineraler. Detta görs med övertygelsen om att de positiva aspekterna av detta blir att gruvarbetarna får en säker arbetsmiljö och att gruvdriften blir miljömässigt hållbar. Det är dessutom en tydlig konkurrensfördel att tillhandhålla etiskt utvunna och spårbara batterimineraler eftersom de stora bilföretagen, och deras kunder, i allt högre utsträckning kräver transparens från mineralföretagen. Företaget är öppet för olika affärsmodeller som partnerskap och joint ventures när det är kommersiellt gångbart.

Våra projektfaser

Eurobattery Minerals projektprocess är indelad i sex steg; prospektering, sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering av tillgångar, studie av genomförbarhet, utveckling och produktion. I de olika stegen har företaget flera pågående och parallella batterimineralprojekt. Omkring sex stycken inom prospektering och borrning och två till tre inom sammanställning av potentiella tillgångar, utvärdering och studie av genomförbarhet som sen omvandlas till utveckling och produktion.

Prospektering

 • Rekognoseringsborrning
 • Geokemi
 • Geofysik
 • Kartläggning

Bedömning av fyndighet

 • Kompleterande borrning
 • Avslutande borrning

Utvärdering

 • Preliminär teknisk studie
 • Preliminär ekonomisk studie

Studie genomförbarhet

 • Detaljerad teknisk studie
 • Detaljerad ekonomisk studie

Utveckling

 • Konstruktion
 • Uppstart av verksamhet

Produktion

 • Fullskalig metallproduktion och leverans
Group 2

Med fokus på Europa

Eurobattery Minerals har som strategi att prospektera och utveckla projekt uteslutande i Europa. För tillfället har företaget projekt i Finland, Spanien och Sverige.

Batterimineraler

Eurobattery Minerals utforskar flera olika mineraler, men fokus ligger på nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller (REE) som är kritiska i framställningen av batterier.

27

Co

Kobolt

Kobolt är en hård, silvergrå metall med kemisk beteckning Co. Metallen har många användningsområden bl.a. för tillverkning av permanenta magneter, batterier och metallegeringar. Kobolt kan även användas inom medicin, tandvård och annan bioteknologi. Efterfrågan på kobolt förväntas öka de närmaste åren på grund av en växande marknad för elektriska fordon med batterier samt för hållbar energiproduktion. Kobolt bryts ofta som en biprodukt vid utvinning av andra metaller, ofta nickel eller koppar.

29

Cu

Koppar

Koppar (Cu) är en halvädel, rödaktig metall som motstår de flesta oxiderande syror. Koppar är den näst bästa ledaren för elektrisk ström efter silver. Metallen är också en bra värmeledare och den vanligaste metallen i elektriska kablar och elektroniska mönsterkort. Koppar utvinns vanligen ur mineralen kopparkis (CuFeS2) och kopparglans (Cu2S). Metallen är helt återvinningsbar.

28

Ni

Nickel

Nickel (Ni) är en hård, magnetisk, silvervit högglänsande metall. Dess viktigaste användning är i metallegeringar. Huvuddelen av det nickel som konsumeras i västvärlden används för att framställa rostfritt stål, superlegeringar, uppladdningsbara batterier och katalysatorer. Större delen av den nickel som utvinns kommer från två sorters malmfyndigheter. Den ena är laterit med nickelhaltig limonit: (Fe,Ni)O(OH) och garnierit : (Ni,Mg)3Si2O5(OH). Den andra är magmatiska svavelfyndigheter där det främsta malmmineralet är pentlandit: (Ni, Fe) 9S8. 23

23

V

Vanadin

Vanadin (V) är en stålgrå, relativt mjuk metall som främst används i metallegeringar där små inblandningar ger kraftigt förhöjd hållfasthet. Vanadin kan även användas för att tillverka så kallade flödesbatterier, som är särskilt lämpade för storskalig energilagring. Vanadin produceras främst i Kina, Sydafrika och Ryssland. Hela EU:s efterfrågan tillgodoses genom import eftersom det inte finns någon produktion av vanadin inom EU. I Sverige har mineralfyndigheter med vanadin påträffats i Småland, Dalarna, Gästrikland, Härjedalen och Jämtland, på vissa platser har metallen tidigare också utvunnits i små gruvor. I Jämtland och Skåne finns i dagsläget undersökningstillstånd för prospektering av vanadin.

 

REE

 

Sällsynta jordartsmetaller – eller rare earth elements (REE) – är en grupp med 17 grundämnen som alla är metaller. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ofta tillsammans. Anledningen till den stora efterfråga på jordartsmetaller är att de har unika egenskaper och är oumbärliga i många produkter. Behovet på de här metallerna har ökat kraftigt de senaste åren, till exempel i vindkraftverk, mobiltelefoner, katalysatorer och elfordon. Idag sker den största delen av världens produktion av sällsynta jordartsmetaller i Kina, där mer än 97 procent av den globala utvinningen sker. På grund av den höga efterfrågan behövs det fler fyndigheter för att säkra försörjningen, inte minst för EU, vars industrier ofta är beroende av tillgången på REE.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.