bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Elektriska revolutionen

Omställningen till el som kraftkälla inom fordons- och transportbranschen samt för hållbara energilösningar fortsätter. Eurobattery Minerals är fast beslutna att vara en viktig del i denna värdekedja och på så sätt bidra till en mer hållbar framtid.

Bilbranschen leder den elektriska revolutionen

En grundläggande del i att skapa ett mer hållbart samhälle, är att minska utsläppen från transport- och bilbranschen. Över hela världen ställer biltillverkare om, från fossila bränslen till el. Och omställningen går snabbt.

Batterimineraler är nyckeln till revolutionen

I takt med omställningen har behovet av batterier exploderat. Enligt olika rapporter kommer behovet av batterier att dubblas eller trefaldigas inom de kommande åren vilket i sin tur skapar en helt ny industri. Behovet av batterimineraler som koppar, kobolt, nickel och litium, samt sällsynta jordartsmetaller för komponenter kommer att öka i samma takt som elbilsbranschen.

Med en stor europeisk bilindustri har EU satt ett mål att bli en global ledare inom hållbar batteriproduktion. Detta som en viktig del i att uppnå EU-kommissionens mål om klimatneutralitet 2050. Men idag tillverkas bara två till fyra procent av de batterier som behövs för europeiskt producerade elbilar och hållbara energilösningar inom regionen. Stora investeringar genomförs och många batterifabriker är under uppbyggnad.

Elbilsbranschen och europeisk gruvdrift går hand i hand

Merparten av alla batterimineraler bryts utanför Europa i länder som Kina, Australien och Chile, men även i Kongo där över 60 procent av all världens kobolt bryts. Ett land där dålig arbetsmiljö och konflikter är vanliga, och där den lokala gruvindustrin i olika rapporter har beskrivits i samma termer som så kallade blodsdiamanter.

För att komma till rätta med dessa utmaningar, och för att säkerställa att batterimineraler som används inom den europeiska industrin utvinns genom hållbar gruvdrift, har EU-kommissionen pekat på att förutsättningarna för utökad regional gruvdrift efter batterimineraler är mycket goda.

En europeisk utvinning av batterimineraler gör det möjligt för bilbranschen att öka transparensen och spårbarheten i hela produktionskedjan. Det kommer också skapa förutsättningar för Europa att kunna bli självförsörjande på dessa nyckelkomponenter. Eurobattery Minerals ska vara en viktig aktör i denna omställning genom att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa. På så sätt är företaget grunden i värdekedjan för den elektriska revolutionen.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.