bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Vision & strategi

Eurobattery Minerals är ett gruvföretag som fokuserar på prospektering och utvinning av mineralerna nickel, kobolt och koppar för den växande elfordonsmarknaden i Europa. Företaget har pågående projekt i Finland och Spanien.

Vår vision

Eldrivna fordon och hållbara energilösningar behöver batterier och batterier behöver mineraler. För närvarande är Europa 100% importberoende när det kommer till dessa mineraler, ofta från länder med dåliga arbetsförhållanden, där barnarbete är vanligt och negativ miljöpåverkan försummas.

Eftersom vi inte kan bygga en hållbar framtid på mineraler som brutits under sådana förhållanden är vår vision att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Vårt fokus är att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

Vår strategi

Gruvföretaget prospekterar och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa med målet att förse den växande elbilsbranschen samt energisektorn som fokuserar på hållbara energilösningar med batterimineraler.

Eurobattery Minerals fokuserar på projekt som har förutsättningar att bli kommersiellt gångbara i Europa. Det vill säga större mineralförekomster som kan drivas med lönsamhet och med rationella och automatiserade metoder.

Utöver detta kommer företaget att driva sina projekt med fokus på hållbarhet. Specifikt handlar det om att bryta mineralerna på ett etiskt sätt, och ha full spårbarhet under hela processen. Bolagets hållbarhetsstrategi är att samarbete med nya och existerande initiativ inom olika delar i värdekedjan för batteriproduktion; statliga likväl som privata.

“Vårt mål är att skapa en renare värld genom att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa för Europa”

Roberto Martínez García, VD Eurobattery Minerals

Marknaden

Med Europas många stora biltillverkares och ett stort fokus på att utveckla hållbara energilösningar, i kombination med regionens mål att bli klimatneutrala 2050, så har EU-kommissionen satt upp ett mål att regionen ska bli en global ledare inom hållbar batteritillverkning. En mycket viktig del i detta är att skapa förutsättningar för att bryta batterimineraler inom regionen, och att göra det på ett hållbart sätt med fokus på ansvarsfull gruvdrift och spårbarhet.

EU-kommissionen har konstaterat att förutsättningarna för ökad brytning i Europa är väldigt goda. Många forskare pekar även på att batterimineraler som behövs för den europeiska batterimarknaden finns tillgängliga i flera Europeiska länder inklusive Finland och Spanien.

Kombinationen av den elektriska revolutionen inom bilbranschen, fokuset på klimatsmarta energilösningar och EUs strategiska fokus på batterier och hållbarhet, är starka drivkrafter för Eurobattery Minerals affär att bryta batterimineraler som koppar, kobolt ochk nickel i Europa.

Läs mer om elektriska revolutionen.

Börsnoterat bolag

Eurobattery Minerals är ett parallellnoterat företag i Sverige och Tyskland. Aktien handlas på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM).

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.