Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
27 maj, 2020

Kommuniké från extra bolagsstämma i EUROBATTERY MINERALS den 27 maj 2020

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB har den 27 maj 2020 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Riktad emission Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 150 663 kronor genom nyemission av högst 150 663 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Alandra Oy, Kiviralli Oy och Tetra Ekberg Oy äger rätt att teckna emitterade aktier. Nyemission av units med företrädesrätt för bolagets aktieägare Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med högst 5 816 814 kronor genom nyemission av högst 1 938 938 units, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, i enlighet med styrelsens förslag. För varje helt femtal befintliga aktier innehavda på avstämningsdagen den 25 juni 2020 erhålls en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit bestående av två nya aktier och en ny teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 24 kronor per unit. Stockholm den 27 maj 2020 Eurobattery Minerals AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Roberto García Martínez, VD E-post: roberto@eurobatteryminerals.com Hemsida: www.eurobatteryminerals.com Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl 12:45 CEST. Kort om Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Spanien och norra Sverige. Bolaget har en bearbetningskoncession (gruvlicens) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.