bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
Projekt

Hautalampi

Outokumpu, Finland

62°72'02.48"N 28°98'21.83”E

Hautalampi ligger i det världsberömda området Outokumpu Mining Camp, 345 km från Helsingfors. Området är utmärkt för gruvutveckling med starkt lokalt stöd för gruvdrift. Platsen är idealisk positionerad med tanke på den växande marknaden för elbilsbatterier i norra Europa med produktion på nära sikt.

28

Ni

Nickel

29

Cu

Koppar

27

Co

Kobolt

Hautalampi map

Prospektering

 • Rekognoseringsborrning
 • Geokemi
 • Geofysik
 • Kartläggning

Bedömning av fyndighet

 • Kompleterande borrning
 • Avslutande borrning

Utvärdering

 • Preliminär teknisk studie
 • Preliminär ekonomisk studie

Studie genomförbarhet

 • Detaljerad teknisk studie
 • Detaljerad ekonomisk studie

Utveckling

 • Konstruktion
 • Uppstart av verksamhet

Produktion

 • Fullskalig metallproduktion och leverans

Relaterade händelser

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 100 procent

Eurobattery Minerals skriver under en viljeförklaring för koldioxidfri gruvdrift för batterimineralprojektet Hautalampi

Eurobattery Minerals ansöker om att Hautalampiprojektet ska bli ett strategiskt projekt inom ramen för CRMA

Uppdatering om inlämnandet av miljötillståndsansökan för det finska gruvprojektet

Eurobattery Minerals presenterade statusuppdatering avseende projekten Hautalampi och Corcel på investerarträff

Eurobattery Minerals tillkännager nästa steg för anrikningsverket vid bolagets finska batterimineralgruva

Miljökonsekvensbeskrivning för finskt gruvprojekt godkänd

Förvärv genom en riktad emission gör Eurobattery Minerals majoritetsägare i det finska Hautalampiprojektet

Outokumpu stad inleder detaljplanarbete för Eurobattery Minerals gruvprojekt

Eurobattery Minerals Hautalampi gruvrättighet listad i Finlands officiella gruvregister

Eurobattery Minerals Hautalampiprojekt uppnår högsta FN-klassificering för ett livskraftigt gruvprojekt

Uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning inlämnad – närmare gruvverksamhet i Finland

Eurobattery Minerals utökar sin andel i det finska Hautalampiprojektet till 70 procent

Förstudie pekar på goda ekonomiska utsikter för Hautalampigruvan

Eurobattery Minerals: Nästan 40 % ökning av metallinnehållet i det finska Hautalampi Ni-Co-Cu gruvprojektet

Uppdatering om processen kring miljökonsekvensbedömningen i Hautalampi

Eurobattery Minerals slutför köpet av 40 % av det finska batterimineralprojektet Hautalampi och riktad emission

Betydande andelsförvärv: Eurobattery Minerals köper 40 % av det finska batterimineralprojektet Hautalampi

Eurobattery Minerals tar ytterligare ett steg i det finska batterimineralprojektet Hautalampi: Miljökonsekvensbeskrivning inlämnad

Resultat från kärnborrningarna indikerar att mineralresursområdena i Hautalampi i Finland är sammankopplade

Eurobattery Minerals meddelar att borrningarna i Finland och Spanien har färdigställts inom utsatt tid

Ny borrkampanj startar vid Eurobattery Minerals finska batterimineralprojekt

Mineralresursrapport från Hautalampi-projektet i Finland är tillgänglig

Mineraltillgångarna i Hautalampi-projektet i Finland ökar med ca 100%

Eurobattery Minerals finska projekt går med i statligt sponsrat projekt kring batterimineraler och återvinning

Ny beräkning av mineralresurserna i Huatalampi i Finland inleds

UPPGRADERING AV MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET I FINLAND

Hautalampi-projektet i Finland beviljas 6,4 MSEK i utvecklingsstöd

FinnCobalts gruvprojekt Hautalampi har utarbetat och lämnat in en plan för projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

ANALYSER BEKRÄFTAR EN FORTSÄTTNING PÅ MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET

Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland

Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser

BORRNINGAR PÅBÖRJAS I HAUTALAMPI-PROJEKTET, FINLAND

Eurobattery Minerals verkställer investerings- och aktieägaravtalet med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

Eurobattery Minerals tecknar investeringsavtal med option att förvärva Hautalampi nickel-kobolt-koppargruva

En gruva med lång historia

Under 2020 förvärvade Eurobattery Minerals Hautalampi-gruvan. När förvärvet ägde rum hade en betydande utveckling av förproduktion avslutats. Bearbetningsmetoder har undersökts och koncentrationer med högt värde har producerats. Ytterligare processtestarbete av Outotec Oyj har visat att ett kombinerat nickel-koboltkoncentrat kan lakas ut och kemikalier som är lämpliga för batteriindustrin kan produceras.

Mineralfyndigheten innehåller nickel- och kobolt-sulfidmineraler och kopparsulfidmineraler med biprodukter av guld- och silver. Mycket av den infrastruktur som behövs finns fortfarande på plats, såsom högspänningskraftledning, betongfundament för processanläggningar, vägar och själva staden Outokumpu (befolkning 7 700).

Läs mer om projektet här.