bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk
Projekt

Corcel

Galicien, Spanien

43°06'56.1"N 8°46'34.0"W

Castriz ingår i Corcel-projektet som förvärvades av Eurobattery Minerals under 2019. Projektet ligger i Galiciens gruvvänliga jurisdiktion, nordvästra Spanien, nära staden La Coruña. Bergstypen vid Corcel är ultramafiska och mafiska skiktad påträngande bergarter som är kända för att vara värd för Ni-Cu-Co-malmpresentationer.

28

Ni

Nickel

29

Cu

Koppar

27

Co

Kobolt

Corcel map

Prospektering

 • Rekognoseringsborrning
 • Geokemi
 • Geofysik
 • Kartläggning

Bedömning av fyndighet

 • Kompleterande borrning
 • Avslutande borrning

Utvärdering

 • Preliminär teknisk studie
 • Preliminär ekonomisk studie

Studie genomförbarhet

 • Detaljerad teknisk studie
 • Detaljerad ekonomisk studie

Utveckling

 • Konstruktion
 • Uppstart av verksamhet

Produktion

 • Fullskalig metallproduktion och leverans

Relaterade händelser

Eurobattery Minerals presenterade statusuppdatering avseende projekten Hautalampi och Corcel på investerarträff

Metallurgisk studie i Corcel bekräftar hög nickelhalt värderad till 113,9 miljoner euro

Ytterligare ett steg närmare gruvdrift: Eurobattery Minerals lämnar in nödvändig information för miljö- och drifttillstånd för det Spanska Corcelprojektet

Oberoende NI-43-101-rapporten för Eurobattery Minerals Corcelprojekt färdig: Enbart 10 % av fyndigheten innehåller den mängd nickel som behövs för 500 000 bilbatterier

Nya resultat från spanska Corcelprojektet stödjer uppskattningen av 60 miljoner ton med 0,25 % nickel – Covid-19 vid externt laboratorium försenar ackrediteringen av resursen till Q2

Mycket tillfredsställande resultat från borrningar i det spanska Corcelprojektet: Uppskattningsvis 60 miljoner ton med 0,25 % nickel

Eurobattery Minerals meddelar att borrningarna i Finland och Spanien har färdigställts inom utsatt tid

Eurobattery Minerals startar nya borrningar i Corcel-projektet i Spanien

MINERALTESTER BEKRÄFTAR EKONOMISK NIVÅ AV NICKELSULFID VID CORCEL

SLUTGILTIGA ANALYSER BEKRÄFTAR HÖGA NICKELSULFIDFYND I CORCELPROJEKTET

Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid

SLUTRESULTAT FRÅN BORRNINGAR VISAR EN STÖRRE MINERALISERAD ZON ÄN FÖRVÄNTAT I CASTRIZ

Eurobattery Minerals inleder borrningar i sin spanska fyndigheten för batterimineraler

HÖGRE NICKEL OCH KOBOLTVÄRDEN VID CORCEL ÄN TIDIGARE ENLIGT NY UNDERSÖKNING

Prospekteringsarbete på Castriz-målet i Corcel-projektet i god fas

Castriz – bolagets huvudsakliga fokus i Corcel

Historiska prospekteringsaktiviteter på 1980-talet, som innefattade geofysik, mark- och stenprovtagning, grävning och borrning, bekräftade ett omfattande område av bergsperspektiv för Ni-Cu-Co mineralisering. Baserat på dessa resultat har Eurobattery Minerals identifierat högkvalitativa massiva sulfidmål, eventuellt lämpliga för selektiv underjordisk gruvdrift, förutom stora tonnagemål som är potentiellt mottagliga för masstonnageutvinning.

Bolagets huvudfokus i Corcel är Castriz-prospektet, som identifierades på 1980-talet som det område med högsta prospektivitet. Den historiska markprovtagningen och grävningen identifierade ett stort område av mineralisering. Dessa anomalier testades delvis och bekräftade närvaron av spridda och massiva sulfider. Kritiskt består nickel- och kopparmineraliseringen av respektive sulfidmineraler pentlandit och chalkopyrit. Dessa mineraler är mycket eftertraktade för att producera intermediära produkter som används vid produktion av elbilsbatterier.