sweden

Fetsjön, Västerbotten

Fetsjön ligger i Dorotea kommun, drygt fyra mil nordväst om centralorten.

Areal

304

Mineraler

Vanadium, Molybdenum, Rare Earth Metals

Preliminära modeller av mineraliseringen i Fetsjön är under utarbetande. Dessa kommer bland annat att användas vid planeringen av nästa säsongs arbeten i fält och som presentationsmaterial vid marknadsföring av bolagets projekt.