Eurobattery Minerals – Grunden för värdekedjan inom batteriproduktion

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt bolag

Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är vår vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Vi undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa.

Företagspresentation (pdf)

”We strive to create a greener world by producing ethical and fully traceable minerals critical for a sustainable future”

– Roberto Martínez García, CEO Eurobattery Minerals

Vår strategi

Eurobattery Minerals AB bedriver målinriktad mineralprospektering i Sverige. För att maximera värdet för aktieägarna ämnar bolaget sälja eller finna partners till sina projekt vid en kommersiellt lämplig tidspunkt under prospekteringsfasen.

Statistiskt menar till exempel SGU att mer än 80 procent av Sveriges malmer inte har hittats ännu. Därför kommer regional prospektering och nya prospekt att bli en stor och viktig del i Eurobattery Minerals verksamhet.

Bolaget startar med så kallad greenfield prospektering, vilket ger aktieägarna bäst hävstångseffekt på satsat kapital. Potentialen, men även risken, är som störst i ett inledande skede.

Tecknande av joint venture-avtal eller försäljning av prospekt kommer att ske närhelst det är kommersiellt gångbart under prospekteringscykeln, långt innan produktionsfasen. Tidpunkten kommer att variera från prospekt till prospekt.

Eurobattery Minerals fokuserar på att finna prospekt och mineraliseringstyper som har förutsättningar för att bli kommersiellt drivvärda under svenska förhållanden, det vill säga större förekomster som kan drivas ekonomiskt med rationella mekaniserade metoder. Även miljön och omgivningen gynnas naturligtvis av god ekonomi i projekten.

Styrelsen och vd bedömer att konjunkturen i metall- och gruvbranschen torde vara förbi lågvattenmärket. Det är då precis rätt tidpunkt för ett prospekteringsbolag som Eurobattery Minerals att starta verksamheten. När konjunkturen väl tar fart finns upparbetade potentiella mineralförekomster att erbjuda till marknadens aktörer.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.