bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Året som gått

Spännande tider väntar

När vi nu närmar oss slutet av året vill jag passa på att tacka var och en av er som har varit en del av denna familj.

Jag uppskattar ert starka engagemang och det arbete som ni lagt ner, det har varit en viktig del i framgångarna för Eurobattery Minerals. Innan vi går in i 2020 vill jag gärna ta några minuter av er tid för att summera 2019. Det var året då vi slutade vara Orezone och blev Eurobattery Minerals, året då vi flyttade från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market och året då aktiepriset (BAT) ökade med över 200 procent mellan juli och december. 2019 var även året då jag tillträdde som vd för Eurobattery Minerals.

Sett i ett makroperspektiv är detta året då både konsumenter och företag över hela världen har engagerat sig och agerat för en hållbar framtid. Även politiker i vissa delar av världen har visat sitt engagemang, exempelvis när EU kommissionen nyligen meddelade att unionen ska vara koldioxidneutral 2050.

Intresset för elbilsmarknaden ökar

Om vi tittar lite närmare på vår sweet spot, elektrifieringen av fordonsindustrin, ser vi att tillväxten och intresset för denna redan heta industri har ökat ytterligare under 2019. Biltillverkare presenterar hela tiden nya eldrivna modeller och flera batteriprojekt har annonserats runt om i Europa. Trots detta produceras bara 2-4 procent av de batterier som behövs för Europas kraftigt växande elbilsindustri. Och även om det finns några få initiativ inom spårbarhet och etik, så bryts de flesta batterimineraler utan något som helst fokus på hållbarhet och inte sällan i en förfärlig arbetsmiljö och ibland av barn.

Som själva grunden i värdekedjan för batterier har vi satt ett mål, att arbeta för mer hållbara batterimineraler genom att tillhandahålla etiska och fullt spårbara batterimineraler från Europa. Med den blomstrande marknaden för elfordon, världens fokus på hållbarhet och den underutvecklade batterimineralsbranschen är detta en av de snabbast växande och mest intressanta branscherna globalt just nu. Med 25 års erfarenhet av gruvindustrin är jag mycket glad över att ha ert förtroende att leda Eurobattery Minerals i denna utveckling.

Med detta i åtanke, låt mig bara påminna er om vilka milstolpar vi har uppnått under året i våra projekt i Spanien och Sverige.

Lyckade provborrningar i Castriz

I Galicien i norra Spanien har vi Castrizförekomsten, det huvudsakliga prospekteringsområdet i det större Corcelprojektet för nickel, koppar och kobolt. Vi följer vår tidsplan och under hösten har vi presenterat resultaten från de geokemiska och geofysiska undersökningarna. Resultaten visade på betydligt högre nivåer av nickel och kobolt i marken än vad tidigare jordprover visat på. Detta har vi undersökt vidare genom provborrningar och inledande resultat från två av de fyra borrhålen bekräftar höga nickelnivåer. I början av 2020 kommer vi få de slutgiltiga resultaten från de två återstående borrhålen, vilket innebär att vi då kan ge en ny uppdatering om Corcel, ett projekt som även inkluderar prospekteringsområdena Monte Mayor och Monte Castello.

I norra Sverige har vi totalt 7 undersökningstillstånd och i likhet med vårt spanska projekt är mineralerna vi fokuserar på nickel, koppar och kobolt samt även sällsynta jordartsmetaller. Samtliga områden har nyligen undersökts vidare av geologer, nya prover har tagits för petrografisk och kemisk analys och tidigare påträffade och analyserade block och hällar har undersökts ytterligare. Materialet kommer nu att utvärderas vidare och ligga till grund för nästa års prospekteringsarbeten.

Värdefulla samarbeten

Under året har vi dessutom inlett ett samarbete med Uppsala universitet och AGH University of Science & Technology i Krakow med syftet att identifiera nya sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från apatit, utan att få oönskade biprodukter. Vår fyndighet av sällsynta jordartsmetaller i Fetsjön i Västerbotten kommer att användas för fältstudier. När vi är inne på området samarbeten så vill jag även nämna att vi har gått med i European Battery Alliance, ett initiativ som är grundat av EU-kommissionen med syftet att säkerställa att alla européer ska gynnas av säkrare trafik, renare fordon och mer hållbara tekniska lösningar.

Eurobattery Minerals är en av fler än 250 medlemmar som arbetar för att bygga en stark och konkurrenskraftig batterimarknad.

Som vi berättade tidigare i veckan så är jag mycket glad över att åter igen säga välkommen till vår nya styrelseordförande Monia Benbouzid. Hennes erfarenheter kommer att vara avgörande i vår fortsatta utveckling av Eurobattery Minerals. 

Slutligen vill jag säga att jag ser fram emot ert fortsatta stöd under 2020, ett år som kommer föra med sig många nya intressanta utvecklingar. Men innan dess vill jag önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Roberto García Martínez
VD
Eurobattery Minerals AB

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.