bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Det är orimligt att investera stort inom batteri­tillverkning och fossilfri stålproduktion utan att samtidigt satsa på framtida gruvor. Det skriver företagsledarna Kurt Budge och Roberto Garcia Martinez.

Den svenska mineralpolitiken har stått stilla sedan hösten 2014. Enskilda minerallagsärenden antingen avslås av regeringen eller läggs på hög. Högar som växer och konstitutionsutskottet kritiserar. Sverige har dessutom gått kraftigt tillbaka som mineral- och gruvnation under denna tid. Enligt det kanadensiska Fraser Institute har Sverige på fyra år rasat från plats 8 år 2016 till plats 36 år 2020. Ett kraftigt underbetyg till ett land med ambitionen att ha en världsledande hållbar gruvsektor. Detta innebär att Sverige har gått från att ha tillhört världens tio i topp-nationer på området till ett land med en medioker placering och Sverige kan i dag jämföra sig med länder som Mali och Ghana.

Samtidigt som Sverige som gruv- och mineralnation går tillbaka, så går landet ur andra perspektiv framåt. Den nationella klimatpolitiken tar stora steg framåt och genom satsningar såsom klimatinitiativet arbetar regeringen tillsammans med svenskt näringsliv för att ställa om svensk industri. Investeringar i fossilbränslefri stålproduktion, såsom HYBRIT och H2GreenSteel får internationell uppmärksamhet, men dessa initiativ förutsätter att det finns mineraler att använda, samtidigt som inga nya gruvor öppnas. Vi frågar oss varifrån dessa ska komma om det inte ska få startas nya gruvor i Sverige? Ska vi bli än mer beroende av import?

Batteritillverkning är på väg att bli en mycket stor svensk framgång och attraherar tillsammans med andra initiativ i Västerbotten och Norrbotten både investeringar och nya arbeten men också behov av nya bostäder, infrastruktur, kommunal service och vård och omsorg. Problemet är bara att även tillverkning av batterier förutsätter tillgång till viktiga mineraler. Mineraler som i dagsläget till allra största delen måste importeras, ofta från länder med helt andra synsätt på hållbar utveckling, skydd av nationella minoriteter och mänskliga fri- och rättigheter än Sverige.

Sverige har utmärkta förutsättningar för att på nytt kunna bli en ledande mineral- och gruvnation. Det finns en hållbarhetslagstiftning för gruvor som ser till så att miljö- och klimatkonsekvenser tas hänsyn till. Det finns ett starkt och fristående rättsväsende som värnar mänskliga fri- och rättigheter tillsammans med oberoende och fria medier som bevakar att företag och myndigheter sköter sig. Detta kan användas för att tillsammans med gruvnäringen och många andra aktörer bygga upp Sverige som gruvnation. Sverige kan åter komma på plats 8 hos Fraser Institute. Kanske till och med högre.

För att Sverige återigen ska bli ledande i arbetet för en hållbar gruvnäring, önskar vi att ansvarstagande politiker på nationell nivå bidrar till i en ny mineralpolitik för Sverige. I detta önskar vi följande.

Vi företräder båda bolag som ser en stor potential till att utveckla en långsiktigt hållbar gruvnäring i Sverige. Detta är möjligt men det kräver ett annat politiskt ledarskap än det som finns nu i Sverige. Vi uppmanar därför riksdagens partier ta ställning för en konstruktiv inriktning för Sverige som gruvnation. En politisk inriktning där Sverige tillgodoser sina egna behov av mineraler. Där Sverige återigen blir ledande som gruvnation. Vi har lämnat förslag om vad som kan göras och ser fram emot att bidra till en konstruktiv lösning på Sveriges problem.

Kurt Budge
vd Beowulf Mining
Roberto Garcia Martinez
vd Eurobattery Minerals

Senast den 1 januari 2026 ska industribatterier och batterier för eldrivna fordon förses med ett unikt och individuellt pass som ska vara tillgängligt digitalt. Men batteripasset som ska göra produktionen mer öppen och säkerställa ökad hållbarhet genom hela produktionskedjan riskerar att bli en flopp, skriver Roberto Garcia Martinez, vd för Eurobattery Minerals.

Ett batteripass ska göra produktionen av battericeller mer öppen och säkerställa ökad hållbarhet genom hela produktionskedjan. Problemet är att batteriråvarorna som används i dag i de flesta fall inte kvalar in som hållbara vare sig ur ett socialt eller ur ett klimatmässigt perspektiv. Därför måste nu Europas länder öppna upp för den inhemska gruvnäringen som har alla förutsättningar att bli världens mest hållbara.

Den 10 december 2020 publicerade EU-kommissionen ett förslag till den nya batteriförordningen som träder i kraft den 1 januari 2022. Målet är att skapa hållbarhet i hela batteriets livscykel, från brytning av mineralerna som behövs i batteriet, till produktionen och hur vi återvinner och hanterar avfallet. Senast den 1 januari 2026 ska industribatterier och batterier för eldrivna fordon förses med ett unikt och individuellt pass som ska vara tillgängligt digitalt.

Att skapa ökad transparens genom hela produktionskedjan är naturligtvis rätt väg att gå. Tyvärr är det så att batterimineralerna, det vill säga koppar, nickel, litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller i dag ofta utvinns av barnarbetare i Kongo eller med bristande miljöhänsyn i Kina. Det är här problematiken med EU:s nya batteripass ligger; vi saknar i princip egen europeisk utvinning av batterimineraler. Det finns inte heller någon global standard för spårbarhet som EU skulle kunna luta sig mot.

”Det positiva är att inom EU finns alla de mineraler och metaller vi behöver.”

Roberto Garcia

Det positiva är att inom EU finns alla de mineraler och metaller vi behöver. Vi har också både strikta miljölagar och arbetsmiljölagar, vilket borgar för att utvinningen kan ske stort hållbarhetsfokus. Dessutom har vi tillgång till hög teknisk kompetens och mycket erfarenheter vad avser gruvindustrin. Vi kan alltså uppnå en hållbar självförsörjning inom EU.

Tyvärr ser det inte ut att bli verklighet på länge. Inte minst gör den icke existerande förutsägbarheten i miljötillståndsprocesser det svårt att finansiera nya gruvprojekt. Inte sällan tar det upp till 10 år för att bli godkänd och tyvärr är sällan kapitalet så långsiktigt.

EU-kommissionen arbetar just nu med att integrera FN:s mål för hållbar utveckling så att alla lagförslag bidrar till Agenda 2030, det är bra. Men EU behöver pressa på medlemsländerna ännu hårdare att på ett bättre sätt stödja hållbarhetsagendan genom att förenkla och snabba på tillståndsprocesserna för nya gruvor. För en sak är säker, så länge vi inte har spårbara och etiskt utvunna metaller i våra batterier så kommer hållbarhetsstämpeln i form av ett batteripass att förbli en utopi och därmed en stor flopp.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.