bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Stockholm, 17 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), utsågs till ny vice ordförande för den Svensk-Spanska Handelskammaren (Cámara de Comercio Hispano Sueca) vid dess årsstämma i Madrid i går. Det tvååriga ordförandeskapet delas med Volvo Cars, som är ordförande. Som en del av sitt förordnande kommer Eurobattery Minerals bland annat dra nytta av nätverket med både yrkesverksamma och företrädare för ekonomi och politik. Dessutom främjar företaget aktivt den gröna omställningen när dess batterimineralprojekt, som också behövs för hållbar mobilitet, får ytterligare EU-finansiering.

”Vi vill tacka Svensk-Spanska Handelskammaren för deras förtroende och för att de utsett oss till deras vice ordförande. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med andra svenska och internationellt framgångsrika teknikföretag som Volvo, Ericsson och Fagerhult för att hjälpa till att forma det spansk-svenska näringslivssamarbetet”, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals AB.

”För både handelskammaren och oss är hållbarhet ett nyckelvärde och drivkraft i vårt dagliga arbete. Vår vision är att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler. Batterimineraler som används i exempelvis elbilar, som i hög grad bidrar till att minska koldioxidutsläppen i vår värld. EU stöder oss och andra små och medelstora spanska företag med totalt 70 miljarder euro för att hjälpa oss driva ekologiska omställningen. Vi arbetar hårt för att börja bryta batterimineraler så snart som möjligt. Nyligen kunde vi konstatera att vi kan bryta mineraler för några miljoner bilbatterier inom vårt Corcelprojekt”, fortsätter Roberto García Martínez.

Svensk-Spanska Handelskammaren har som mål att främja ekonomiska och kulturella relationer mellan Spanien och Sverige. Den består av fler än 220 medlemmar och länkar samman svenska och spanska ekonomier, politik och institutioner samt privata partners och unga yrkesverksamma.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com. Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter.

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 2 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), offentliggör idag sin årsredovisning för 2021.

Strategiska och operationella höjdpunkter 2021

”Under det senaste året har vi gjort betydande framsteg när det gäller att leverera på vår strategi att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler – från Europa, för Europa. Vi använder 2022 till att bygga den stabila grund vi behöver för att förverkliga strategin,” säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. 

Detaljerad finansiell information

Eurobattery Minerals årsredovisning för 2021 finns tillgänglig för nedladdning på företagets webbsida och även bifogad till detta pressmeddelande (se nedan).

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 24 maj 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), meddelar idag att FinnCobalt Oy, nuvarande ägare av Hautalampiprojektet, har lämnat in miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet till Norra Karelens centrum för ekonomisk utveckling, transport och miljö för officiell granskning. Miljökonsekvensrapporten kommer att presentera den aktuella miljön för gruvprojektet i Hautalampi, miljökonsekvenserna av de bedömda alternativen samt deras betydelse. Så snart det är officiellt bekräftat att Hautalampiprojektet lever upp till miljökraven, kommer ett av villkoren för Eurobattery Minerals att börja bryta batterimineraler i Hautalampi att vara uppfyllt.

”Vi är glada över att vi nu har slutfört detta viktiga steg. I vårt arbete att etablera en gruva för batterimineraler och tillhandahålla ansvarsfullt utvunna mineraler från Europa, är miljökonsekvensbedömningen ett mycket viktigt steg.  Rapporten är genomgripande och omfattar alla miljöaspekter av Hautalampiprojektet”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Rapporten omfattar två olika alternativ för lager för anrikningsavfall och två alternativ för utsläppsvatten och har upprättats utifrån MKB-programmet och den behöriga myndighetens officiella slutsats om programmet. Den officiella slutsatsen av miljökonsekvensbeskrivningen väntas den 22 september 2022. FinnCobalt Oy kommer att påbörja utarbetandet av miljötillståndsansökan omedelbart och kommer att lämna in ansökan i sinom tid.

Rapporten har sammanställts av Envineer Oy tillsammans med FinnCobalt Oy:s egen personal och andra konsulter och finns tillgänglig (på finska) via följande länkar:

https://www.finncobalt.com/wp-content/uploads/2022/05/Hautalammen%20kaivos_YVA-selostus_17052022_Liitteineen.pdf

https://www.finncobalt.com/wp-content/uploads/2022/05/Tiivistelma_Hautalammen-kaivos_YVA-selostus.pdf.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 16 maj 2022 – Styrelsen för gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), har beslutat att Bolagets årsstämma, som var planerad till onsdagen den 8 juni 2022, ska senareläggas. Anledningen till beslutet är förseningar i samband med revisorns granskning av årsredovisningen för 2021. Styrelsen kommer inom kort att på nytt kalla till årsstämma.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 8 februari 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart: ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget har blivit informerad av FinnCobalt Oy om deras fortsatt expansion i östra Finland. FinnCobalt Oy, som Eurobattery Minerals har möjlighet att förvärva till 100 %, har beviljats en reservation för prospektering för det mycket malmpotenta prospekteringsområdet Varislahti. Området omfattar över 23,6 km2 mark som är mycket malmpotent av typ Outokumpu (kobolt-koppar-nickel-zink-guld).

”För att möta Europas höga och ständigt ökande efterfrågan på batterimineraler måste regionen öppna fler gruvor för dessa kritiska råvaror. Baserat på denna ökande efterfrågan är prospektering av nya mineralfyndigheter en grundläggande del av vår affär och jag är mycket glad över att vi utökar vår verksamhet ytterligare i Finland, ett av de mest gruvvänliga länderna i Europa”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Huvudpunkter:

Varislahtiprospektet med kobolt-koppar-nickel-zink är idealiskt beläget i förhållande till områdets infrastruktur och till FinnCobalts nuvarande verksamhetsbas vid Hautalampi, som ligger cirka 10 km västerut (Fig. 1).

Särskilt viktigt är att geologiska formationer av Outokumpu-typ förekommer i det reserverade området. Samma formationer innehåller Hautalampis Ni-Co-Cu-fyndighet och andra stora mineralfyndigheter. En reservation ger företrädesrätt för FinnCobalt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Figur 1. Reservationsområde Varislahti (grönt område) i förhållande till Hautalampiprojektet (rött område).

a309554c6d5534cc_800x800ar

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm den 28 december 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets borrkampanj i finska Huatalampiprojektet och spanska Corcelprojektet har slutförts inom tidplan och budget. Borrkärnorna har skickats till ALS-laboratoriet för att bekräfta resurserna. Mot bakgrund av förseningar i labbet på grund av Covid-19 kommer resultaten att presenteras under första kvartalet 2022.

”Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört borrkampanjerna i både Hautalampi och Corcel där vi ser en stor mineralpotential i att bryta batterimineraler på europeisk mark. Vi ser nu fram emot att se resultaten från labbet”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Om bottningskampanjen i Hautalampiprojektet

FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om att den senaste kärnborrningskampanjen vid Hautalampi-gruvans utvecklingsprojekt (”Fas 2”) har slutförts i tid och enligt budget. Eurobattery Minerals har optionen att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt Oy.

FinnCobalt Oy inledde en ny borrkampanj i mitten av oktober 2021 i utvecklingsområdet för gruvan i Hautalampi. Kampanjen täckte det tidigare icke uppborrade området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av fyndigheten som kallas Mökkivaara i syfte att verifiera mineralresurser mellan dessa redan etablerade fyndigheter.

45 hål har borrats om totalt 4606 meter. Fas 2-borrkampanjen kommer att fortsätta med geologisk kärnkartering och analys och det förväntas slutföras under första kvartalet 2022. Detta kommer att följas av en uppdatering av mineralresurserna som ska slutföras under Q2/2022.

Huvudmålen med denna borrkampanj var att:

Genom att se på borrkärnorna är förväntan att borrkampanjen har nått alla mål.

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

Karta som visar borrkampanjen (Phase 2 drillings) i Hautalampi.

Om bottningskampanjen i Corcelprojektet

Diamantborrningskampanjen i Eurobattery Minerals spanska Corcel-projekt som startade i juni 2021 har slutförts enligt budget och inom tid.

Totalt har 7 diamantborrhål slutförts, med en total borrad längd på 1 134 meter. Arbetet har fokuserat på ”västra fyndigheten där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade ytnära anomalier på upp till 0,33% Ni vilka sammanföll med en förhöjd magnetiska respons från den underliggande malmen. Borrhål DDH COR003 (19DD0001) bekräftade de goda resultaten som erhölls i den geokemiska undersökningen, med en medelhalt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu, 0,01% Co från 78m, inklusive 21m @ 0,345% Ni, 0,045% Cu, 0,011% Cu, 0,01%. Arbetet kommer att fortsätta med loggning och provtagning av borrhålen, ett arbete som beräknas färdigställas under första kvartalet 2022.

Målet med kampanjen var att till fullo bekräfta fyndigheten och få en resursberäkning inom området. Baserat på visuell observation av borrkärnorna förväntas det att borrningarna har uppnått sitt mål. En resursuppskattning i enlighet med National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Minerals Projects (“NI 43-101”) förväntas i första kvartalet 2022.

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

Bild 1. DDH borrad i kampanjen 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm den 22 november 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart ”EBM”), meddelar idag att FinnCobalt Oy har informerat företaget om att de gått med i BATTRACE, ett finskt forskningsprogram som är inriktat på spårbarhet och hållbar utvinning av batterimineraler. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

– Identifiering av batterimineralernas geografiska ursprung och möjligheten att följa det längs värdekedjan, från gruvan till en battericell, kommer att skapa en konkurrensfördel för den framtida batteritillverkningen. Att gå med i projektet hjälper vårt förvärvsmål FinnCobalt Oy och Hautalampi gruvprojekt att både delta och följa utvecklingen inom detta viktiga område, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalt kommer att leverera nickel- och koboltkoncentrat från Hautalampiprojektet. Koncentratet kommer att användas för spårbarhetsstudier i projektet. FinnCobalt har framställt batterimetallkoncentrat från sitt tidigare omfattande processutvecklingstestarbete som har genomförts av de båda finska metallurgiska laboratorierna GTK Mintec och Outotec Oyj.

Det treåriga BATTRACE-projektet (Hållbar bearbetning och spårbarhet av batterimetaller, mineraler och material) som drivs tillsammans med forskningspartnern VTT Technical Research Centre of Finland och Finlands geologiska undersökning (GTK), fokuserar på spårbarhet av batterimetaller, mineraler och material samt optimering av produktionsprocesser. Projektet involverar flera branschaktörer där FinnCobalt Oy är en.

Spårbarheten av råmaterial blir allt viktigare eftersom råmaterialet som produceras av gruvindustrin måste utvinnas på ett hållbart sätt. För närvarande är det inte klart i vilken utsträckning olika analysmetoder kan användas för att verifiera ursprunget till de metaller som används vid tillverkning av batterier. Verifiering av metallernas ursprung är viktigt när man producerar batterier på ett hållbart sätt. Varje malmfyndighet har sitt eget fingeravtryck baserat på dess mineralogiska och geokemiska sammansättning. BATTRACE -projektet identifierar detta fingeravtryck och undersöker hur det kan bevaras längs värdekedjan. För att förbättra batteriproduktionens hållbarhet krävs också optimerade produktionsprocesser när metaller utvinns från malmer och bearbetar dem till råvaror för ansvarstagande batteriproducenter.

För mer information om BATTRACE se https://bit.ly/3CZd4g6.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm, 14 oktober 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart “EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy påbörjar nya borrningar vid Ni-Co-Cu-projektet Hautalampi i Outokumpu, östra Finland. Eurobattery Minerals har option att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy. Som en del av avtalet med FinnCobalt Oy kommer Eurobattery Minerals att stå för hela kostnaden för denna borrningskampanj.

­– Vi är glada att starta en ny borrkampanj i vårt nickel-koppar och kobolt -projekt i Hautalampi. Förra årets borrkampanj bekräftade en ökning av mineralresurserna i området med 100%. Vi är nu angelägna att undersöka om Hautalampi- och Mökkivaarafyndigheterna är förbundna med varandra. Denna koppling skulle göra produktionen från Mökkivaarafyndigheten ekonomiskt mer realiserbar eftersom utvinning kan göras inom en sammanhängande malmkropp, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En diamantborrigg med personal kommer att etablera sig onsdagen den 13 oktober och borrningarna ska påbörjas omedelbart. Den erfarna finska borrentreprenören Northdrill har tidigare arbetat inom projektet åren 2017-2018 och 2020.

Huvudmålen med denna borrkampanj är:

9a74f94eb4670fc6_800x800ar

Fig. 1. Orienteringskara som visar Hautalampis lokalisering i östra Finland

b95a8f86cba62a12_800x800ar

Fig. 2. Plankarta över Hautalampi and Mökkivaara fyndigheterna som visar placeringen av föreslagna borrhål (röda punkter).

Om Hautalampiprojektet

Hautalampiprojektet ligger i samma område som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (Fig. 1). Cirka 28,5Mt @ 3,8% Cu utvanns vid Keretti mellan åren 1912 och 1989. Hautalampis Ni-Co-Cu malmkropp ligger parallellt och ovanför den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig infrastruktur ovan och under mark, inklusive en högspänningsledning, betongfundament och vägar är viktiga fördelar i projektet. Cirka 10-15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 26000 m kärnborrning och en nedfartsramp samt ytterligare 2100 m underjordiska arbeten, mineralresurs- och mineralreservberäkningar, flera studier av mineralutvinning och en lönsamhetsstudie. De tidigare investeringarna gör det möjligt för FinnCobalt Oy och Eurobatery MInerals att snabbt uppdatera projektets lönsamhetsstudie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm den 21 september 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT” och Börse Stuttgart ”EBM”), presenterar idag resultaten från en ny konsumentundersökning om elbilar och hållbarhet. Undersökningen är genomförd under augusti månad i Sverige och Tyskland av YouGov bland svenskar och tyskar som äger eller leasar, eller som är intresserade av att äga eller leasa, en elbil eller hybrid.

– Vi har genomfört denna undersökning för att ta reda på hur slutkonsumenter värderar hållbarhet när de står inför att köpa eller leasa en bil. Det är tydligt att hållbarhetsfrågan ligger höst upp på agendan för de flesta när de tänker på elbilar. Resultatet av undersökningen visar på utmaningar för bilbranschen eftersom en så stor andel av de som svarade skulle avstå från att köpa bilen om batterimineralerna var utvunna på ett icke hållbart sätt. Idag är det många biltillverkare som har utmaningar när det gäller tillgången till hållbart utvunna batterimineraler. Därför är det uppenbart att vi både behöver öppna fler gruvor för batterimineralbrytning i Europa och samtidigt öka spårbarheten i hela leveranskedjan, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals.

Rapporten som summerar undersökningen finns att hämta här https://eurobatteryminerals.com/pdf/bat-survery-swe-ger.pdf.

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av undersökningsbolaget YouGov. Totalt har 2017 svenskar över 18 år som äger eller leasar en el- eller hybridbil,  eller planerar att göra så, deltagit i undersökningen mellan den 11-16 augusti 2021.

I undersökningen har hållbarhet definierats i enlighet med FNs definition:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

”Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan”

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, presenterar idag rapporten “Critical raw materials and e-mobility” som tagits fram av den Londonbaserade riskanalysfirman Aperio Intelligence. Rapporten ger en översikt över utbud och efterfrågan av kritiska råvaror inom EU, baserat på EU:s mål att öka graden av självförsörjning av råvaror inom ramen för elbilsrevolutionen.

Rapporten analyserar också nuvarande och framtida marknadsvolymer för el- och plug-in hybridfordon och elcyklar med fokus på Europa och Kina, och den därmed tillhörande efterfrågan på koppar, nickel och kobolt.

”Rapporten visar tydligt behovet av att skala upp gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU. Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FN: s mål för Agenda 2030. Rapporten tydliggör att Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan på dessa material. En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift”, säger Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals

Några slutsatser från rapporten:

Den globala årliga efterfrågan på koppar var cirka 28 miljoner ton 2020, och efterfrågan förväntas växa med cirka 38% fram till 2030 till cirka 38 miljoner ton årligen. År 2019 representerade Europas utvunna produktion 13% av den totala världsproduktionen.

Demokratiska republiken Kongo dominerar den globala gruvproduktionen av kobolt, medan EU enbart producerar 0,9%, eller 1 377 ton, av världens totala årliga produktion. [1] Enligt Europeiska kommissionen kommer efterfrågan på kobolt inom EU att öka med fem gånger till 2030.

En nyligen genomförd studie på uppdrag av Europeiska kommissionen från konsultföretaget Roskill visar att elektrifiering av fordon förväntas representera den enskilt största tillväxtfaktorn för efterfrågan av nickel globalt under de kommande 20 åren. Inom EU förväntas den årliga efterfrågan öka med 5 430 000 ton till år 2040, från nuvarande 17.000 ton (2020).

Rapporten finns för nedladdning här https://eurobatteryminerals.com/pdf/aperio-intelligence-critical-materials-and-e-mobility.pdf.

Om Aperio Intelligence

Aperio Intelligence är ett oberoende rådgivningsföretag för företagsinformation och ekonomisk brottslighet med huvudkontor i London. Företaget grundades 2014 och idag finns det 39 anställda, som talar 24 språk med kontor i Paris, Bukarest och Cluj. Aperio har fyra tjänsteområden: due diligence, ESG, utredningar och strategisk omvärldsbevakning. Genom våra tjänsteerbjudanden kan vi tillhandahålla en rad lösningar som är utformade för att ta itu med mångfacetterade frågor som ekonomisk brottslighet, regulatoriska frågor corportae governance och för att stödja kritiska affärsbeslut. Aperio arbetar runt om i världen och utöver Storbritannien och Europa har bolaget särskild erfarenhet i Ryssland och fd Sovjetunionen, MENA, Afrika, Östasien och Latinamerikas större ekonomier. Sedan starten har Aperio Intelligence slutfört över 4000 rapporter i cirka 130 länder och territorier. Våra kunder inkluderar ett brett utbud av ledande internationella finansinstitut, multinationella företag och advokatbyråer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD, Eurobattery Minerals

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Simon Jennings, chef för ESG, Aperio Intelligence

Simon.Jennings@aperio-intelligence.com

https://www.aperio-intelligence.com/

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] World Mining Data 2018