Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företaget parallellnoteras på Börse Stuttgart under symbolen EBM. Detta genom att förlänga sin notering från NGM i Sverige. Företagets aktie kan från och med idag handlas i både Sverige och Tyskland.

Utöver detta kommer Eurobattery Minerals att öppna ett kontor i Berlin under det första kvartalet 2021. Att finnas på plats på den, för bilindustrin, viktigaste marknaden i Europa, och göra det möjligt för den stora tyska investerar-communityn att investera i Eurobattery Minerals, är viktiga drivkrafter för expansionen. Företaget kommer även fortsättningsvis att vara ett svenskt aktiebolag med huvudsäte i Stockholm.

Sammanfattning:

“Vi har en tydlig strategi; Eurobattery Minerals ska utgöra grunden i batteriproduktionens värdekedja. Därför är nyheterna idag betydande på två sätt. För det första kommer vi att vara närvarande i hjärtat av den europeiska och globala bilindustrins centrum. För det andra ger parallellnoteringen företaget tillgång till den största investerar-communityn i EU – en community där hållbara investeringar är högst upp på agendan”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Genom parallellnoteringen på Börse Stuttgart, där Eurobattery Minerals kommer att handlas under symbolen EBM, blir det enklare för investerare över hela EU och på andra platser att handla med aktien. Privata investerare likväl som stora institutionella ägare, kan investera i det europeiska och hållbara batterimineralföretaget.

“EU-kommissionen har nyligen pekat på det faktum att om den elektriska revolutionen ska lyckas, behöver den stora euroepiska bilindustrin bli självförsörjande på dessa kritiska råmaterial som måste utvinnas på ett hållbart sätt. Jag tror därför att dagens nyhet kommer att hjälpa EU och den stora tyska fordonsindustrin på den vägen”, säger Roberto García Martínez. 

Pågående projekt
Eurobattery Minerals fokuserar på flera prospekterings- och utvecklingsprojekt kring batterimineraler i Europa för att leverera råvaror som är kritiska för den växande marknaden för batterier till elbilar. Projekten inkluderar Hautalampi-projektet i Finland, Corcel-projektet i Spanien , Fetsjön-projektet i Sverige samt ytterligare sju andra prospekteringsprojekt i norra Sverige.

Samarbete kring hållbarhet

Eurobattery Minerals strategi är att samverka kring partnerskap med branschorgan för att återuppliva den europeiska gruvindustrin, men också för att stödja en ansvarsfull och hållbar gruvindustri i hela Europa. 2020 gick företaget med i Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), ett svar på den globala efterfrågan på en mer socialt och miljövänligt hållbar gruvdrift. Dessutom är Eurobattery Minerals en av grundarna till European Raw Materials Alliance (ERMA). Organisationen syftar till att göra Europa ekonomiskt mer motståndskraftigt genom att diversifiera sina försörjningskedjor, skapa arbetstillfällen, locka investeringar till värdekedjan för råvaror, främja innovation och utbilda unga talanger.

Lanseringen av NGM Reach kommer att sändas live idag klockan 8.40 CET via denna länk: https://www.ngm.se/en/ngm-reach

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har beviljat FinnCobalt Oy ett utvecklingsbidrag på 630 000 € (6,4 MSEK) för sitt gruvprojekt med bearbetningsanläggning vid Hautalampi. Beviljade medel kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

“Jag glad över det positiva beslutet om utvecklingsbidrag. Det är en tydlig signal att de styrande organen inom EU stöder övergången till hållbart utvunna batterimineraler, vilka utgör grunden för elektrifieringen av transportindustrin. För Hautalampi-projektet innebär bidraget en viktig stimulans för vårt arbete att omvandla projektet från utvecklingsfas till en fullt utvecklad gruva för batterimineraler”,  kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

Utvecklingsfonden på 630 000 € har beviljats för diamantborrning av bergkärnor och kemiska analyser, samt konsultarbeten och personalkostnader direkt relaterade till utvecklingsprojektet Hautalampigruvan med tillhörande bearbetningsanläggningar för batterimineraler. Cirka 300 000 € av bidraget kommer att investeras i diamantkärnborrning och analyser samt för att balansera konsult- och personalkostnader. Projektperioden för beviljade medel löper från den 2 juni 2020 till den 30 juni 2022. Detta innebär att redan upplupna projektkostnader sedan projektets start är berättigade till bidrag.

97c07053986fab26_800x800ar

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har uppdaterat företaget med ytterligare analysresultat från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet (”Hautalampi”; ”projektet”), i östra Finland. Bolaget har möjlighet att förvärva 100 % av FinnCobalt Oy i ett stegvis förvärv.

Sammanfattande resultat:

”I kombination med de tidigare offentliggjorda resultaten, och att borrningskampanjen endast täckte ett litet område av Hautalampi-projektet, så innebär nu analyserna att vi är ännu mer säkra på att mineraliseringen sträcker sig längre ut från den historiska förekomsten och att den innehåller höga metallhalter. Baserat på vad vi har sett så förväntar vi oss att de återstående analyserna kommer att kunna avgränsa en malmpotentiell zon som är minst 600 meter lång och som fortfarande kan ha en fortsättning både i längd och djup, vilket är mycket uppmuntrande, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalt har informerat företaget om analyser som erhållits från fas 1-borrningarna inom projektet från juli till september 2020. Fas 1-borrningarnas mål var att kartlägga mineralresursernas utsträckning nordost om den historiska mineralresursen som genom NI43-101-beräkningen omfattande 3,15 Mt @ 0,43% Ni, 0,35 % Cu, 0,12% Co (fig. 1). Totalt 29 borrhål färdigställdes om totalt 3769 meter. Alla borrhål gjordes inom den gällande gruvkoncessionen för Hautalampi (fig 1). Mer än 1700 prover från borrningarna har lämnats in för geokemisk analys vid ALS Geochemistry. All provberedning och analys omfattades av industristandard QA /QC.

Borrningarna har ytterligare bekräftat förekomsten av Ni-Co-Cu sulfidrika avsnitt längs fortsättningen av den historiska mineralresursen. Det västligaste avsnittet  (Blue Sky 1) är särskilt spännande med analyser som nu bekräftar en betydande mineralisering mellan 800 – 1 400 meter utmed fortsättningen från den historiska förekomsten. De senaste resultaten är särskilt glädjande eftersom de utvidgade borrningarna tillsammans med tidigare redovisade resultat, bekräftar att mineraliseringen är kontinuerlig och utsträckt i längd[2]. Magnetkis, pentlandit och kopparkis är dominerande sulfidmineraler, vilket är viktigt eftersom dessa är utvinningsbara med konventionell mineralbearbetningsteknik (figur 2). De viktigaste höjdpunkterna från analyserna sammanfattas i tabell 1.

FinnCobalt arbetar nu med att tolka de geologiska och strukturella data som samlats in från kärnborrningarna för att förbättra de modeller av geologi och malmfyndighet som tidigare utvecklats för den intilliggande koppargruvan i Keretti. Alla malmsektioner som påträffats nu finns också i hängväggen i Kerettifyndigheten men var inte huvudmålet för de tidigare borrningarna eller för dåvarande gruvdrift. Den nuvarande modellen tolkar mineraliseringen som en tätveckad antiform med lutning mot nordväst. Betydelsefullt är att den nedre delen av mineraliseringen förtjockas och har en ökande mineralisering mot djupet (figur 3).

De senaste analysresultaten har ytterligare bevisat potentialen av ekonomiska halter för Ni-Co-Cu-mineraliseringen längs med fortsättningen av den tidigare kända mineralresursen. Återstående analysresultat från borrprogrammet 2020 kommer att tillkännages i början av 2021.

Borrhål ID

Objekt Från (m)Till (m)Intervall (m)Ni (%)Co (%)Cu (%)NiEq (%)
HA20-015Blue Sky 1 92.7593.550.800.300.110.160.63
   95.00110.10*15.100.250.080.250.57
  inkl.95.4098.052.650.360.160.400.94
  och102.00106.954.950.250.080.290.58
HA20-021Blue Sky 1 94.0098.004.000.420.060.040.59
  inkl.94.0095.001.000.560.130.120.93
   117.00129.0012.000.270.090.210.57
  inkl.121.00123.002.000.270.110.260.65
  och125.00127.002.000.420.190.541.12
   132.00133.001.000.250.030.230.43
   256.00263.007.000.340.020.000.39
HA20-029Blue Sky 1 52.0067.8015.800.240.050.050.39
  inkl.52.0060.008.000.280.060.080.47
  inkl.53.9056.152.250.370.090.180.67
  och62.0067.805.800.200.040.040.32
HA20-020Blue Sky 1 61.4065.003.600.380.050.070.54
   90.0096.006.000.260.060.110.45
  inkl.94.0095.001.000.370.110.160.69
HA20-014Blue Sky 1 36.2037.301.100.280.030.330.51
   66.0070.804.800.270.030.010.34
  inkl.69.0070.001.000.320.030.010.39
   75.0078.003.000.260.040.060.38
  inkl.77.0078.001.000.240.070.070.43
HA20-019Blue Sky 1 29.0030.001.000.350.020.010.41
   142.70143.701.000.350.040.160.51
HA20-009Blue Sky 2 & 3 40.1041.101.000.450.010.020.49
HA20-010Blue Sky 2 & 3 37.7040.002.300.340.020.020.41
Tabell 1. Sammanställning av de viktigaste höjdpunkterna av analyserna i Hautalampi-projektet. * Inklusive 0.15 m kärnförlust 106.95 – 107.1 m.
8c51bcb21fabb591_800x800ar
Figur 1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Borrhål som nyligen avslutats är markerade med röda prickar. Tvärsnittet i figur 3 är markerat med gula trianglar (avsnitt 47).
9da54fed426c64d7_800x800ar
be776ba046bb03a7_800x800ar
Figur 2. Magnetkis-kopparkis skarnmineralisering. Borrhål HA20-015: 96.5–97.5m (överst). Borrhål HA20-021: 126.0–127.5m (nederst)
972fb5a3854bbc7f_800x800ar
Figur 3. Tvärsnitt (sektion 47) visande senaste analyshöjdpunkter och geologisk tolkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] NiEq = nickelekvivalentprocent. NiEq-klass beräknad med (USD-priser) nickel 14 264 / ton, koppar 6545 / ton och kobolt 34 200 / ton. Inga metallurgiska faktorer eller anrikningsfaktorer har tagits med i detta tidiga skede av projektet. NiEq-beräkning = Ni% + (Co% * 34200 + Cu% * 6545) / 14264.

[2] Se pressmeddelande den 13 oktober 2020 “Kobolt och Nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland”

Med anledning av ökad omsättning i aktien avslutar Eurobattery Minerals AB (publ) sitt avtal med Mangold Fondkommission AB som likviditetsgarant för Eurobattery Minerals aktie på NGM Nordic SME (BAT). Sista dagen för handel med likviditetsgarantin är den 25 November 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler och AHG University of Science and Technology in Krakow i Polen, meddelade idag att deras redan existerande samarbete utökas.

Målet med projektet är att identifiera de viktigaste mineralen som innehåller batterimetallen vanadin och utveckla metoder för att utvinna metallen så effektivt som möjligt. I detta forskningsprojekt kommer forskare att använda svartskiffer från Eurobattery Minerals projekt Fetsjön i norra Sverige. Tidigare resultat från 52 kärnborrhål och kemiska analyser bekräftar att de svarta skiffrarna i Fetsjön innehåller stora mängder vanadin.

– Vanadin spelar en viktig roll i elektrifieringen av samhället eftersom den är en viktig komponent i laddningsbara batterier med hög kapacitet. Som leverantör av kritisk råvara är en viktig del av vår verksamhet att stödja banbrytande forskningsprojekt om effektiv utvinning av dessa mineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Dr Maciej Manecki vid Institutionen för mineralogi, petrografi och geokemi vid AGH University of Science and Technology i Krakow leder detta vetenskapliga projekt, och har som hypotes att vanadin i denna typ av bergart är bunden till oxid- och glimmermineraler. Denna hypotes stöds av tidigare forskning i Fetsjön och andra delar av världen med liknande bergformationer.

För att identifiera de vanadinbärande mineralerna bränner forskarna bort den kolhaltiga substansen i skiffrarna och använder sedan flera steg för separering av glimmer och tunga oxider för att få fram och identifiera vanadinberikade mineraler.

– Det förberedande arbetet med kärnproverna för ett år sedan stärkte min uppfattning att det finns en råvarupotential i Fetsjöns svartskiffrar och jag är glad över att fortsätta projektet med stöd från Eurobattery Minerals, säger Dr Maciej Manecki. Om vi kan få fram och identifiera de vanadinberikade mineralen på det sätt som vi tror är möjligt, så kan man i framtiden förhoppningsvis utveckla en optimal teknik för utvinning av vanadin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets samarbete med Uppsala universitet förlängs. Företaget stöder universitetet i sin ansökan till den svenska innovationsmyndigheten Vinnova i ett projekt som fokuserar på nya och moderna metoder för att utvinna sällsynta jordartsmetaller från skiffrarna i Fetsjön och andra apatitrika fyndigheter i Sverige. Eurobattery Minerals kommer både att tillhandahålla mineraliserade prover från Fetsjön samt delfinansiering. Vinnova förväntas meddela sitt beslut i början av våren 2021.

Forskaren från Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet har identifierat ett effektivt sätt att utvinna sällsynta jordartsmetaller från fosfater som vanligtvis är inbäddade i svartskiffrar, som till exempel vid Fetsjön. Nästa steg är nu att skapa en liten försöksanläggning och där genomföra de universitetsledda experimenten i större skala.

– Vi är stolta över att fortsätta stödja forskarna vid Uppsala universitet. I Fetsjön vet vi från tidigare omfattande borrningar och analyser att det är en hög nivå av sällsynta jordartsmetaller i svartskiffrarna. Som viktiga komponenter i den elektriska revolutionen är vi intresserade av att hitta effektiva och hållbara metoder för att bryta dessa mineraler från våra projekt, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Projektet som leds av Dr Jaroslaw Majka, docent i metamorf petrologi vid Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, är nöjd med det fortsatta stödet från Eurobattery Minerals.

– Vi är glada över möjligheten att genomföra större test av denna nya industrialiserade metod för att utvinna sällsynta jordartsmetaller. Vi tror att det kommer att möjliggöra en mer effektiv och hållbar utvinning av dessa nyckelkomponenter till elfordon och annan batteridriven utrustning, säger Dr Jaroslaw Majka.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Tredje kvartalet 2020 (samma period föregående år)

Årets första nio månader 2020 (samma period föregående år)

Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser efter perioden

Sammanfattning av VD ord:

”Under tredje kvartalet har vi utvecklat vår verksamhet genom våra projekt i Finland, Spanien och Sverige, och genom en lyckad företrädesemission som tecknades till 209 procent. Tillsammans med teckningsoptionerna, för vilka handeln avslutades i slutet av oktober, har vi fått in ytterligare 70 miljoner kronor till bolaget så att vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Vi har även gått med i det av EU grundade European Raw Materials Alliance (ERMA) för att säkerställa tillgång till strategiska metaller och mineraler, avancerade material samt industriell kunskap om bearbetning – med hållbarhet i fokus. I vårt arbete med att tillhandahålla etiska och spårbara batterimineraler har vi även anslutit oss till Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Vår affärsstrategi bygger på hållbar gruvdrift så vi ser fram emot att samarbeta med IRMA. 

Eurobattery Minerals AB delårsrapport januari – september 2020 är bilagt till detta pressmeddelande och finns att hämta från bolagets webbplats:

https://eurobatteryminerals.com//ekonomiska-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez,vd

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Borrningar påbörjas i Hautalampi-projektet, Finland pressmeddelande 9 juli 2020.

[2] Eurobattery Minerals företrädesemission tecknad till 209 procent, tillförs 47,3 MSEK, pressmeddelande 17 juli 2020.

[3] Hautalampi har påbörjat processen med bedömning av miljökonsekvenser, pressmeddelande 17 augusti 2020.

[4] Mineraltester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel, pressmeddelande 21 september 2020.

[5] Eurobattery Minerals är en del av European Raw Materials Alliance som lanseras idag, pressmeddelande 29 september 2020.

[6] Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020:1 har fastställts till 12,00 SEK och nyttjandeperioden inleds måndag 5 oktober 2020, pressmeddelande 2 oktober 2020.

[7] Eurobattery Minerals tillförs cirka 22,7 MSEK genom optionsinlösen, pressmeddelande 21 oktober 2020.

[8] Eurobattery minerals blir medlem i globalt initiativ för ansvarsfull gruvdrift, pressmeddelande 7 oktober 2020.

[9] Kobolt och nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland, pressmeddelande 13 oktober 2020.

[10] Nytt undersökningstillstånd reserverat i Finland, pressmeddelande 14 oktober 2020.

Aktieägarna i Eurobattery Minerals AB, org.nr 556785-4236, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020.

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning genomförs bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning). Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 1 december 2020. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av aktieboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 3 december 2020.

Förhandsröstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.eurobatteryminerals.com. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 8 december 2020 och skickas med posten till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, eller per e-post till info@eurobatteryminerals.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 9 december 2020 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 §
 7. Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår Ola Lidström som ordförande vid stämman, eller vid förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 4 – Val av en eller två protokolljusterare

Styrelsen föreslår Mattias Modén, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Styrelsen för Eurobattery Minerals AB, org. nr 556785-4236 (”Bolaget”), föreslår att bolagsstämma beslutar att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner serie 2020/2024 till Bolagets chefsgeolog Lachlan Rutherford (”Incitamentsprogrammet”) i enlighet med vad som framgår nedan.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget är att erbjuda chefsgeologen möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie vilket kan förväntas leda till ett ökat engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer att Incitamentsprogrammet kan få en positiv inverkan på Bolagets fortsatta utveckling till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 150 000 teckningsoptioner vilka vid utnyttjande kan medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. För emissionen av teckningsoptioner ska följande villkor gälla.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets chefsgeolog, Lachlan Rutherford.
 2. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 9 december 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen i Bolaget att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 10 december 2023 till och med den 10 mars 2024.
 5. Teckningskursen för en (1) ny aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 130 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 7 november 2020 till och med den 8 december 2020. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till hela hundradels kronor, varvid 0,005 kronor ska avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till ett belopp understigande aktiens kvotvärde.
 6. Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 7. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera Incitamentsprogrammet (se ”Bakgrund och motiv” ovan).
 8. Teckningsoptionerna omfattas av fullständiga villkor enligt Bilaga A, inklusive sedvanliga omräkningsvillkor som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas i vissa fall.
 9. Tilldelning av teckningsoptionerna till chefsgeologen är villkorad av att han ingår ett teckningsoptionsavtal med Bolaget, enligt vilket chefsgeologen bl.a. kommer åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om hans uppdrag som chefsgeolog i Bolaget upphör före den 10 december 2023. För mer information om teckningsoptionsavtalet, se ”Teckningsoptionsavtal” nedan.

Styrelsens ordförande, eller den han utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Då beslut enligt detta beslutsförslag omfattas av 16 kapitlet i aktiebolagslagen (2005:551) (den s.k. ”Leolagen”), krävs för giltigt beslut att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Teckningsoptionsavtal

Chefsgeologen kommer, genom teckningsoptionsavtal ingånget med Bolaget, att åta sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om hans uppdrag som chefsgeolog i Bolaget upphör före den 10 december 2023. Det antal teckningsoptioner som chefsgeologen kommer vara skyldig att sälja tillbaka kommer successivt att minska med cirka 33 % per år (dvs. den 10 december 2021, 2022 respektive 2023), under förutsättning att chefsgeologen fortfarande har uppdrag för Bolaget på nämnda datum samt med reservation för särskilda villkor enligt vilka chefsgeologen under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Bolaget om chefsgeologen begått allvarliga överträdelser av villkoren för hans uppdrag som chefsgeolog eller allvarligt åsidosatt sina förpliktelser som chefsgeolog. Bolagets återköp av teckningsoptioner kommer ske till ett värde motsvarande vad chefsgeologen erlagt i inkomstskatt i samband med teckning av teckningsoptionerna, proportionerat utifrån det antal teckningsoptioner som Bolaget i förekommande fall återköper. Om uppdraget avslutas på grund av arbetsoförmåga orsakad av allvarlig sjukdom eller olycksfall kommer det medföra att chefsgeologen får behålla samtliga ursprungligen förvärvade teckningsoptioner serie 2020/2024. Teckningsoptionsavtalet som kommer ingås mellan Bolaget och chefsgeologen kommer även innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Förslagets beredning

Förslaget till Incitamentsprogrammet har förberetts av Bolagets styrelse och externa rådgivare.

Kostnader och påverkan på nyckeltal

Chefsgeologen ska äga rätt att teckna teckningsoptioner serie 2020/2024 vederlagsfritt. Då chefsgeologen har sin skattemässiga hemvist i Australien och därmed faller inom ramen för socialförsäkringssystemet i Australien, bedöms frågan om eventuell skyldighet för Bolaget att erlägga sociala avgifter med anledning av Incitamentsprogrammet enligt australiensiska regler. Bolagets bedömning är mot bakgrund av detta att inga kostnader för sociala avgifter kommer uppstå med anledning av Incitamentsprogrammet. Kostnaderna förenade med Incitamentsprogrammet uppskattas därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogrammet, samt eventuella kostnader för återköp av teckningsoptioner om chefsgeologens uppdrag upphör före den 10 december 2023.

Vid full teckning samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, samt under antagande om en teckningskurs per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 19,02 kronor, kommer Bolaget att tillföras en total emissionslikvid om 2 853 000 kronor vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna.

För det fall samtliga teckningsoptioner 2020/2024 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget kan vissa av Bolagets väsentliga nyckeltal komma att påverkas i inte försumbar utsträckning. Bl.a. kan nyckeltalen ”genomsnittligt eget kapital” och ”kassalikviditet” komma att påverkas positivt med anledning av emissionslikviden som utnyttjande av teckningsoptionerna kommer inbringa. Vidare kommer nyckeltalet ”resultat per aktie” påverkas i negativ riktning med anledning av utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet.

Övriga utestående teckningsoptioner och aktierelaterade incitamentsprogram

Det finns sedan tidigare två utestående teckningsoptionsprogram om totalt 999 000 teckningsoptioner, Incitamentsprogram 2019/2022 och Incitamentsprogram 2020/2023. Varje option i incitamentsprogram 2019/2022 berättigar till teckning av 1,16 nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 8,9 kronor under perioden från och med den 26 juni 2022 till och med den 26 september 2022. Varje option i incitamentsprogrammet 2020/2023 berättigar till teckning av 1,16 nya aktier i Bolaget till teckningskurs om 17,0 kronor under perioden från och med den 18 juni 2023 till och med den 18 september 2023.

Utspädning

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget är vid tidpunkten för detta förslag 15 679 318. Utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 0,95 procent beräknat med utgångspunkt i det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag och förutsatt fullt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner serie 2020/2024. Den sammanlagda utspädningseffekten av Incitamentsprogrammet, Incitamentsprogram 2019/2022 och Incitamentsprogram 2020/2023 beräknas uppgå till cirka 7,70 procent beräknat med utgångspunkt i det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för detta förslag och förutsatt fullt utnyttjande av såväl samtliga erbjudna teckningsoptioner serie 2020/2024 som samtliga emitterade teckningsoptioner enligt Incitamentsprogram 2019/2022 och Incitamentsprogram 2020/2023.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 15 679 318. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILt MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Eurobattery Minerals AB, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm, eller per e-post till info@eurobatteryminerals.com, senast den 29 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.irisity.com, senast den 4 december 2020. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7 samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.eurobatteryminerals.com senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Förslaget enligt punkt 7 kommer även att automatiskt skickas till aktieägare som har anmält att de avser att delta på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Stockholm i november 2020

Eurobattery Minerals AB (publ)

Styrelsen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Eurobattery Minerals AB (publ) (NGM Nordic SME: ”BAT”; ”Bolaget”) genomförde under juni-juli månad 2020 en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2020:1 (”Teckningsoptionerna”). De som tecknade en (1) unit i företrädesemissionen under perioden 29 juni till 14 juli erhöll därmed en (1) Teckningsoption per tecknad unit. Varje Teckningsoption gav rätt att teckna en (1) ny aktie i Eurobattery Minerals AB. Utnyttjandeperioden för optionerna avslutades den 16 oktober och totalt nyttjades 1 895 819 Teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 96 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer användas för fortsatta genomförbarhetsstudier för Corcel- och Hautalampi-projekten, men även för att utröna möjligheterna till nya intressanta förvärv av tillgångar i Europa.

Antal aktier och aktiekapital

Bolaget tillförs cirka 22,7 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK. Efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till 15 679 318 stycken och aktiekapitalet uppgå till 15 679 318 SEK.

”Vi är väldigt glada för det stora intresset våra optionsägare visat oss och för det kapital vi nu tillförs. Vi strävar efter att vara grunden i värdekedjan för batteriproduktion i Europa och genom denna kapitalanskaffning ökar vi takten i vår strategi och kortar tiden för oss att bli en producent av etiska och helt spårbara batterimineraler för elbilsbranschen”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Eurobattery Minerals i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: ”BAT”; ”företaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oyj (tidigare Vulcan Hautalampi Oy) har informerat företaget om sin expansion i östra Finland med ett nytt beviljat reservationstillstånd för prospektering inom det mycket malmpotentiella Hietajärvi-projektet (”projektet”). Projektet täcker över 289 km2 mark med hög potential för kobolt-, koppar-, nickel- och zinkförekomster. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oyj.

Sammanfattning:

“Mot bakgrund av den elektriska revolutionen ökar behovet av batterier och batterimineraler snabbt. För att möta kraven måste Europa öppna fler gruvor för batterimineraler. Med detta i åtanke är utvecklingen av nya mineralprojekt en grundläggande del av vår verksamhet. Det är därför inspirerande att FinnCobalt utökar sin närvaro ytterligare i Finland”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Hietajärvi kobolt-, koppar-, nickel- och zinkfyndighet är strategiskt placerat nära befintlig infrastruktur cirka 30 km söder om FinnCobalts nuvarande område Hautalampi (fig. 1). En viktig faktor är att de välkända malmpotentiella Outokumpuformationerna förekommer i området för det aktuella reservationstillståndet. I samma geologiska formation ingår även Hautalampi Ni-Co-Cu-fyndigheten och andra stora mineraliseringar och malmförekomster. En reservation innebär att FinnCobalt får företrädesrätt att ansöka om undersökningstillstånd i området.

Reservationen Hietajärvi innehåller två spännande prospekteringsobjekt som företaget initialt kommer att inrikta sig på:

 1. Hietajärvi – innehåller en avgränsad Co-Cu-Zn-Ni-förekomst. Mineraliseringen är dokumenterad som en blandad hydrotermal formation av Outokumpu-typ med förekomst av massiva och spridda sulfider. Outokumpu Oyj undersökte området mellan 1955 och 1994 och genomförde flera prospekteringskampanjer samt tester i en pilotanläggning. Outokumpu Oyj avgränsade slutligen en mineraliserad kropp bestående av två, nästan öst-västliga sulfidformationer som lutade 40-50° mot söder. Formationerna har en längd av 200 meter (E-linsen) respektive 100 meter (W-linsen) och en tjocklek som varierar mellan 3 och 20 meter. En tidig icke kontrollerad resursuppskattning som fastställts vid Hietajärvi omfattar 0,341Mt @ 0,15% Co, 0,7% Cu, 1,2% Zn och 0,18% Ni (2,33% CuEq) innehållande 511,5 t Co, 4126 ton Zn, 2421 ton Cu och 614 ton Ni. I projektet har inga avancerade prospekteringsarbeten slutförts efter de som utfördes av Outokumpu Oyj.
 2. Kettukumpu – innehåller också en avgränsad Cu-Co-Ni-Zn-förekomst, som dokumenterats utgöra en blandad hydrotermal mineralisering av Outokumpu-typ. Förekomsten undersöktes av Malmikaivos Oy åren 1975-1983 då flera prospekteringskampanjer genomfördes. År 2006 offentliggjorde GTK i sitt arbete med fyndigheten, en icke-verifierad uppskattning av mineralresursen på 0,4Mt @ 0,44% Cu, 0,18% Ni och 0,07% Co (1,24% CuEq). Liksom vid Hietajärvi så har inga senare undersökningar gjorts av fyndigheten.

FinnCobalt har uppgett att arbetet med Hietajärvi-projektet initialt huvudsakligen kommer att omfattas av skrivbordsstudier, eftersom detta är ett villkor för reservationstillståndet. En plan för utarbetandet av en ansökan om undersökningstillstånd kommer att presenteras efter en fullständig granskning av projektet.

8a59587524e4a66d_800x800ar

Figur 1. Hietajärvi reserverat område (grönt område) i förhållande till Hautalampi-projektet (rött).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.