bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Ansvarsfull gruvdrift

Questions answered on this page

Vad menar ni med ansvarsfull gruvdrift?

#

Eurobattery Minerals står för ansvarsfull gruvdrift, modern gruvdrift under rationella och goda förhållanden för människor och miljö. Ansvarsfull gruvdrift innebär att arbetsmiljölagar, miljö och demokratiska normer är viktiga för oss. Ansvarsfull gruvdrift innebär också att vi arbetar aktivt för att införa spårbarhet i gruvdriften. 

Vi är ett svenskt gruvföretag. Hittills kommer 70–80 procent av den globala efterfrågan på kobolt från Kongo, där cirka 50 000 barn arbetar i dåligt skötta och osäkrade gruvor. Ansvarsfull gruvdrift innebär att stoppa Europas beroende av mineraler från dessa gruvor. Ansvarsfull gruvdrift innebär att tillhandahålla råvaror för elektrifieringen som verkligen är rättvisa och spårbara. För Eurobattery Minerals innebär ansvarsfullt också att bedriva verksamhet med hänsyn till miljöhänsyn och socialt ansvar för anställda och människor som bor och arbetar i närheten av gruvområden.

Många politiker talar om återvinning som ett alternativ. Men behöver vi verkligen fler gruvor?

#

Återvinning är mycket viktigt – vi bör arbeta hårt för att återvinna allt som är möjligt att återvinna, och mer pengar måste investeras inom detta område. Men även om alla använda batterier återvinns på ett optimalt vis så täcker det inte ens 20 procent av efterfrågan. Om man ser längre fram kommer det att täcka ännu mindre. Återvinning bör alltså finnas, men den kan bara vara en (liten) del av lösningen. Vi behöver fler gruvor på våra egna bakgårdar för att tillgodose den skyhöga efterfrågan!

Hur arbetar Eurobattery Minerals med hållbarhet?

#

Ansvarsfull och hållbar gruvverksamhet utgör inte bara grunden för Eurobattery Minerals hela affärsmodell utan är också en viktig prioritering för den europeiska gruvindustrin. De hårda reglerna för gruvdrift i Europa och regionens arbetsmiljölagar innebär att den gruvdrift som bedrivs i denna del av världen är gynnsam för klimatet och människorna. Dessutom pågår flera samarbetsprojekt i Europa för att ytterligare minska industrins klimatpåverkan i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

 

För Eurobattery Minerals innefattar hållbarhet alla aspekter av begreppet; de miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiven. Det handlar särskilt om att bedriva verksamhet med hänsyn till ekologiska överväganden och socialt ansvar för anställda och människor som bor och arbetar i närheten av gruvområden.

Det är mycket kritik mot gruvverksamhet särskilt när det gäller dess miljöpåverkan. Är det realistiskt att tro att Europa kan bli självförsörjande på batterimineraler?

#

Låt oss uttrycka det så här: det är nödvändigt att öka vår självförsörjning när det gäller viktiga råvaror. Det är en absolut prioritet för att Europa ska kunna behålla sin konkurrenskraftiga ställning i världen. Det är också en nödvändighet för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål. Vad vi vet är att vi på Eurobattery Minerals arbetar och kommer att fortsätta att arbeta hårt för att tillhandahålla ansvarsfullt utvunna batterimineraler från Europa och på så sätt bidra till Europas självförsörjning!

Är det inte bättre att investera i att göra befintlig gruvverksamhet i Afrika, Kina, Chile etc. mer ansvarsfull än att öppna nya gruvor i Europa?

#

Det är mycket viktigt att investera i en mer ansvarsfull gruvindustri över hela världen. Vi måste dock utvinna fler råvaror från vår region för att säkra tillgången. Europa bryter inte bara väldigt lite mineraler, eftersom bearbetningen av mineralerna också sker utanför Europa gör det oss ännu mer beroende av tredje part. På grund av detta måste vi öppna fler gruvor i Europa och bearbetningsanläggningar för att tillgodose våra behov.

Är det möjligt att spåra mineralerna till den gruva där de bröts?

#

Europeiska kommissionen diskuterar införandet av ett batteripass som ger information om batteriets historia. I framtiden kommer biltillverkarna att få problem när de talar om för sina kunder att de inte vet exakt var råvarorna till deras batterier kommer ifrån. Vi kommer att tillhandahålla verkliga bevis för våra kritiska mineralers ursprung och omständigheterna kring deras prospektering och brytning. Våra mineraler kommer från Europa – utvunna i enligt med västerländska demokratiska normer som respekterar och tillämpar arbetsmiljölagar, rättvis lön och miljöförhållanden. Och vi kan bevisa det. Med detta sagt, ja, det är möjligt att spåra mineraler.

Är ansvarsfullt utvunna mineraler dyrare?

#

Vi skulle vilja ändra perspektivet. Anta att vi inte utvinner ansvarsfullt och att vi inte minskar vårt beroende av mineraler från länder med dåliga arbets- och miljöförhållanden. I så fall är den mänskliga och miljömässiga kostnaden som varje elbilsägare kommer att betala enorm.