bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Gruvdrift i Europa

Questions answered on this page

Varför finns det så få aktiva gruvor i Europa?

#

Denna fråga har många svar, men låt oss hålla oss till det faktum att EU-kommissionen har påpekat att vår kontinent måste öka sin självförsörjning av kritiska råvaror, som batterimineraler. De har sänt ett kraftfullt budskap om att vi behöver fler gruvor för att driva den gröna omställningen. För att möjliggöra detta och den finansiering som behövs för fler gruvor måste tillståndsprocesserna bli smidiga med ökad förutsägbarhet. Detta är en utveckling som Eurobattery Minerals stöder.

Varför behöver vi gruvor i Europa?

#

Mineraler och metaller spelar en viktig roll för den industriella utvecklingen. Oavsett om det handlar om digitalisering, elektrifiering eller nya innovationer så krävs mineraler i allting. Eftersom dessa kritiska råvaror blir alltmer eftertraktade av stater och industrier över hela världen måste vi bryta våra egna material för att se till att vi har tillräcklig tillgång. Ett rimligt, ansvarsfullt och hållbart sätt att göra detta är att öppna fler gruvor i Europa. 

Med våra kraftfulla arbetsmiljö- och miljölagar samt förordningar i kombination med vårt fokus på innovation kan vi bedriva gruvdrift på ett mycket mer ansvarsfullt sätt än i vissa delar av världen där barnarbete, föroreningar och dåliga arbetsförhållanden är vanliga.

Hur är det med mineraler och metaller? Har vi det i Europa?

#

Det korta svaret är ja, vi har alla de mineraler och metaller vi behöver för att tillgodose våra behov i Europa. Och eftersom gruvdrift alltid har betraktats som en kritisk verksamhet i Europa finns det mycket arbete som görs när det gäller att undersöka olika mineraltillgångar i regionen. Slutsatsen av detta är att vi har alla material som vi behöver – nu handlar det snarare om att skapa en rättslig miljö som gör det möjligt att etablera nya gruvor tillsammans med finansiering.

Gruvdrift är en nationell angelägenhet i EU i dag. Vad anser ni om detta? Skulle det vara bättre om EU hade en gemensam agenda för gruvdrift?

#

På Eurobattery Minerals stöder vi starkt en mer unison europeisk agenda för gruvdrift. Vi är övertygade om att en gemensam agenda skulle göra det möjligt för oss att etablera ett projekt där vi kan få fram så många mineraler och metaller som möjligt med så liten påverkan som möjligt. Det måste dock ske i nära samarbete och partnerskap med lokalsamhället.