bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Vår affärsstrategi

Questions answered on this page

Vad är Eurobattery Minerals vision?

#

Elbilar och hållbara energilösningar behöver batterier, och batterier behöver mineraler. För närvarande är Europa till nästan 100 % beroende av mineralimport, ofta från länder med dåliga arbetsförhållanden där barnarbete är vanligt och skadliga miljöeffekter försummas. Eftersom vi inte kan bygga en hållbar framtid på råvaror som bryts under sådana förhållanden är vår vision att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler. På så sätt bidrar vi till en renare värld.

Hur kommer ni att förverkliga visionen?

#

Vi fokuserar på prospektering och utveckling av flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa för att leverera batterimineraler som är avgörande för den snabbt växande elbilsindustrin och för allt fler hållbara energilösningar. Eurobattery Minerals fokuserar på att identifiera prospekt och mineraliseringstyper som har förutsättningar att bli kommersiellt gångbara i Europa. Det vill säga större förekomster som kan drivas med lönsamhet och med rationella och mekaniserade metoder. Dessutom kommer vi att driva våra projekt med fokus på hållbarhet, det inkluderar fokus på etik och spårbarhet, från prospektering till gruvdrift.

Vilka mineraler planerar Eurobattery Minerals att bryta?

#

Vi fokuserar på batterimineraler – nickel, koppar och kobolt. Dessa är kritiska komponenter i alla batterier för elfordon och hållbara energilösningar. Behovet av batterimineraler är enormt. Eftersom vi är nästan 100 procent beroende av import till EU och samtidigt har ett tydligt mål att öka vår självförsörjningsgrad, är möjligheten att bryta dessa mineraler i Europa utmärkt.