bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Våra gruvprojekt

Questions answered on this page

Vilka olika projekt har Eurobattery Minerals?

#

Eurobattery Minerals har batterimineralprojekt i Hautalampi i Finland, i Corcel i Spanien och därutöver flera undersökningstillstånd i Sverige.

Mer information om det finska Hautalampiprojektet

Mer information om vårt spanska Corcelprojekt 

När kommer ni att öppna er första gruva?

#

Vi har följt vår interna tidsplan för våra projekt, vilket innebär att vi med tanke på var vi befinner oss, kommer att vara i drift 2024. Med det sagt är det mycket komplicerat att starta och driva en gruva. Inte minst är vi beroende av flera tredjepartsintressenter. Specifikt handlar det om tillståndsprocessen för miljöfrågor, liksom drift och avfallshantering som hanteras av nationella eller regionala myndigheter. Detta är processer som tar olika lång tid beroende på land eller lokalsamhälle. Tidslinjen för tillståndsprocesserna är i allmänhet osäker, och en mer utdragen process är vanligare än en snabb. 

Kombinationen ovan innebär att en viss osäkerhet när det gäller tidsplanering och utveckling alltid är inbyggd i starten och driften av en gruva. Om man lägger till störningar i försörjningskedjorna, och bristen på vissa komponenter och utrustning, postpandemiska hinder och Rysslands krig mot Ukraina, är det många faktorer som för närvarande ligger utanför vår kontroll. Med detta sagt kan vi försäkra er om att vi har genomfört våra delar så snabbt som möjligt. Vi arbetar hårt för att hålla vår tidsplan, bland annat genom att ha en nära dialog med de berörda myndigheterna för våra olika projekt.

Var står ni i respektive projekt?

#

Statusen för våra olika projekt utvecklas. För de senaste uppdateringarna kan du besöka respektive projekts webbplats enligt nedan.

Mer information om det finska Hautalampiprojektet

Mer information om vårt spanska Corcelprojekt 

Hur mycket mineraler kommer ni att kunna bryta i era befintliga projekt?

#

Vi vet att våra projekt Corcel och finska Hautalampi har en mycket god mineralpotential. I vår industri arbetar vi med verifieringar från tredje part för att beräkna den faktiska mineralpotentialen.

För Hautalampi har vi en tredjepartsverifiering som utarbetats i enlighet med en internationell standard för att mäta mineraltillgångar som kallas JORC. För detaljerad information om mineral- och metallpotentialen, vänligen gå till. https://eurobatteryminerals.com/eurobattery-minerals-nastan-40-okning-av-metallinnehallet-i-det-finska-hautalampi-ni-co-cu-gruvprojektet/ (Alternatively, refer to the Hautalampi project site)

När det gäller Corcel i Spanien har vi en tredjepartsrapport som bekräftar att vi har en stor nickelfyndighet. Med den information vi har i dag räknar vi med att kunna bryta det nickel som behövs för “några” miljoner bilbatterier. För detaljerad information, vänligen gå till https://eurobatteryminerals.com/oberoende-ni-43-101-rapporten-for-eurobattery-minerals-corcelprojekt-fardig-enbart-10-av-fyndigheten-innehaller-den-mangd-nickel-som-behovs-for-500-000-bilbatterier/

Ni har projekt i Finland och Spanien. Överväger ni också andra projekt?

#

Det korta svaret är ja. Vi letar efter ytterligare batterimineralprojekt i Europa. Vi undersöker till exempel specifika projekt i Centraleuropa. Eurobattery Minerals strategi är att ha flera parallella projekt i gång. Hittills har vi projekt i Finland och Spanien.