bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB:s (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; förkortat: ”Eurobattery” eller ”Bolaget”) VD, Roberto García Martínez, presenterade Bolaget på en investerarträff igår, den 15 januari 2024. En inspelning från investerarmötet finns tillgänglig på Financial Hearings webcast: https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024.

Under investerarträffen presenterades bland annat en statusuppdatering avseende utvecklingen i våra gruvprojekt för batterimineraler i finska Hautalampi och i spanska Corcel. Ett urval av informationen sammanfattas nedan.

Under 2023 har Eurobattery utökat sin andel i FinnCobalt Oy och Hautalampi-projektet till 70 procent, och uppnått flera viktiga milstolpar i projektet, däribland offentliggörandet av en preliminär lönsamhetsstudie, uppnåendet av den högsta UNFC-klassificeringen som livskraftigt gruvprojekt, registreringen av Hautalampi gruvrätt, samt inlämnandet och godkännandet av en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning. Under 2024 avser Bolaget accelerera arbetet i Hautalampi genom att slutföra förvärvet av projektet, ansöka om miljötillstånd, samt signera icke-bindande offtake-avtal och leverera en lönsamhetsstudie.

I det spanska Corcel-projektet inväntar Bolaget fortsatt ett positivt beslut från energi- och gruvmyndigheten i Galicien. Eurobattery har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 30 augusti 2022, lämnat in all nödvändig information för miljö- och drifttillstånd och kommer att återuppta utvecklingsarbetet i Corcel när detta är möjligt. Sedan EU-parlamentet den 12 december 2023 röstat ja till ett lagförslag enligt lagen om kritiska råvaror (Eng: Critical Raw Materials Act, CRMA), vilket bland annat innefattar att tillståndsprocessen för en gruva väsentligt snabbas upp och minst 10 procent av EU:s årliga konsumtion av strategiska råmaterial ska brytas inom EU år 2030, har Bolaget förhoppningen att tillståndsprocessen i Corcel kommer att underlättas inom en snar framtid.

Stockholm, 12 december 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT och Börse Stuttgart: EBM; kort: “EBM”, “Eurobattery” eller “Bolaget”) offentliggör idag resultatet av en metallurgisk studie inom sitt spanska Corcelprojekt. Studien, som genomförts på 3 prover med olika nickelhalter (Ni) (medel, låg och hög) bekräftar en hög nivå av Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro (1) enbart i en liten del av Castrizprojektet. 

Höjdpunkter

“Utifrån den metallurgiska studien kan vi nu se att det finns en mycket stor potential i Corcelprojektet med tydliga indikationer på att det finns Ni till ett värde av 113,9 miljoner euro endast i den lilla del av Castrizprojektet som omfattats i studien. Med alla aktuella data som finns tillgängliga kan vi se att potentialen i Corcelprojektet är betydligt större än vad som tidigare antagits. Kombinationen av detta och att vi kan använda väl beprövad teknik för att utvinna mineralerna med utvinningar på över 50 % understryker hur goda förutsättningarna är för en betydande gruva för batterimineraler i Corcel”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Den metallurgiska studien utfördes av AGQ LABS i Burguillos (Sevilla). AGQ LABS är ett kemiskt teknologicenter som finns i 20 länder och har lång erfarenhet inom gruvsektorn, och tillhandahåller tjänster i både pre- och postoperativa skeden.

Studiens omfattning inkluderade ett första steg av flotationsskum och ett efterföljande steg av syralakning av flotationsresten. De erhållna resultaten visade att Ni-innehållet är utvinningsbart genom flotation, vilket ger värden högre än 50 % (högre än 70 % i fallet med höggradigt prov).

Bifogat till detta pressmeddelande finns en bilaga med en detaljerad sammanfattning av den metallurgiska studien.

Den fullständiga metallurgiska studien finns tillgänglig för nedladdning via denna länk: https://eurobatteryminerals.com/projekt/corcel-project/.

(1) Med ett pris för Ni-koncentrat på 17 698 euro/ton uppgår bruttovärdet av de nickelresurser som hittills utvärderats i Corcel-projektet till 113 889 847 euro.

(2) 5 595 580 ton mineraler x 0,23 (ton Ni/100 ton mineraler) x 50 ton Ni-koncentrat / 100 ton Ni) = 6 435 ton Ni-koncentrat.

Denna information är av det slag som företaget är skyldigt att lämna ut i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB, den 12 december 2022 kl. 07:30 CET.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på Swedish Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror, och som sådan, bidra till att driva en renare värld.

Besök www.eurobatteryminerals.com för mer information. Följ oss gärna också på LinkedIn och Twitter.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – VD

E-post: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

Sara Pinto

Telefon: +49 (0) 89-1250903-35

E-post: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB

Telefon: +46 (0) 86 042 255

E-post: info@augment.se.

Stockholm, 30 augusti 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), meddelar idag att nödvändig dokumentation för att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och drifttillståndet för sitt Spanska batterimineralsprojekt Corcel har lämnats in till energi- och gruvmyndigheten i La Coruña.

”Nickel-kobolt och koppargruvan i norra Spanien kommer att vara viktig då den levererar ansvarsfullt utvunnet råvaror som behövs för en ren omställning av både elfordons- och energiindustrin. Mot bakgrund av bristen på, samt den ökande efterfrågan av, dessa mineraler har EU pekat ut resurserna som strategiska. På Eurobattery Minerals är vi redo att svara upp mot både EU-politikernas och industrins behov av batterimineraler utvunna i Europa”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.  

Mer information om de dokuments som har lämnats in

Att färdigställa miljökonsekvensbeskrivningen och drifttillståndet är grundläggande för att gruvdriften i Corcel ska kunna starta. För att få dessa tillstånd har Eurobattery Minerals nu lämnat in ansökan om utvinning (1), miljökonsekvensutredningen (2) och efterbehandlingsplanen (3) till de lokala myndigheterna.

Om Corcelprojektet

Corcelprojektet består av tre olika fyndigheter (Castriz, Monte Mayor och Monte Castello) och ligger på en stor Ni-Co-Cu-fyndighet i nordöstra Spanien. Baserat på resultat från flera nyligen genomförda borrkampanjer och oberoende rapporter siktar Eurobattery Minerals på att producera mineraler för några miljoner bilbatterier med en kapacitet på 60 kWh från Corcelprojektet i framtiden.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 15 juni 2022 – Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”; även beskrivet som ”EBM”, “Eurobattery” eller “företaget”), har nu fått ta del av den oberoende tekniska rapporten, NI 43-101, för sitt spanska Ni-Co-Cu-projekt Corcel. Med en nickelhalt på 0,23 % kan Eurobattery Minerals i framtiden producera mineraler för några miljoner batterier för bilar med en kapacitet på 60kWh enbart från Castriz-fyndigheten.

Huvudpunkter

”Vi är mycket glada över att äntligen kunde slutföra och publicera rapporten. Vi kan nu tydligt se att vi med bara en tiondel av hela volymen av Corcel-fyndigheten kommer att kunna bryta nickel för cirka en halv miljon bilbatterier”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB.

Om den tekniska rapporten

Rapporten har upprättats i enlighet med upplysnings- och rapporteringskraven som anges i Canadian Securities Administrators’ National Instrument 43-101 (“NI 43-101”), Companion Policy 43-101CP och Form 43-101F1, samt med CIM (Canadian Institute of Mining) Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves som antogs av CIM Council i maj 2014, och CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practice Guidelines som utarbetades av CIM MRMR-kommittén i november 2019.

Inledningsvis gjordes en sammanställning av alla historiska data samt data från 2019 och 2021 års kampanjer. Dessutom gjordes ett besök i arbetsområdet för att verifiera arbetsrutinerna. Enligt den tekniska rapporten så följer arbetsrutinerna fastställda standarder och krav samtidigt som den höga kompetensen hos Corcel Minerals tekniska personal är uppenbar.

Med de insamlade uppgifterna har en modell av Castrizområdets mineraltillgångar utvecklats med hjälp av en tredimensionell s.k. “Block Model” med en blockstorlek på 125 kubikmeter framtagen med programvaran Datamine Studio RM.

När en modell av den mineraliserade zonen tagits fram, gjordes mineralutvärderingar för olika Ni-kvaliteter.

Enligt tonnage-grade-tabellen för de olika Ni-kvaliteter som ingår i den tekniska rapporten och som visas i grafen bild 2 (se bilaga) framgår att endast med den borrkampanj som genomfördes under år 2021 (vilket är det område som utvärderas i den tekniska rapporten), i Corcelprojektet, så har det utvärderats: 5 595 580 ton med 0,23% Ni-kvalitet (Ni-grad 0,16%).

Som anges i den tekniska rapporten är det nuvarande målområdet litet men öppet med god potential att påvisa ytterligare Ni-resurser. Flera av de geokemiska nickelanomalierna har inte testats och ytterligare mineraltillgångar kan tillkomma i dessa områden.

Rapporten kan laddas ner på följande länk.

Alla tabeller och bilder kan ses i bilagan till releasen (se nedan).

Kvalificerade personer (Qualified persons)

Den tekniska rapporten utarbetades av Alan C. Noble, P.E. vid Ore Reserves Engineering, Lakewood, CO, USA och av Monica Barrero Bouza, EurGeol. Mr. Noble är en kvalificerad person för resursuppskattningar med en B.S. Examen i gruvteknik från Colorado School of Mines, professionell ingenjör i delstaten Colorado, USA och med över 50 års erfarenhet av resursuppskattning på över 156 mineralfyndigheter över hela världen. Mr. Noble är oberoende av Corcel Minerals och använder sig av kriterierna från NI 43‐101. Ms. Barrero Bouza är en kvalificerad person med i grunden en B.S. Examen i geologi från University of Oviedo (Spanien) och är medlem av den officiella sammanslutningen för professionella geologer i Spanien (ICOG), även registrerad som European Geologist och med 25 års mångsidig erfarenhet inom geologin för ädel- och basmetallprojekt. Ms. Barrero Bouza är oberoende av Corcel Minerals och använder sig av kriterierna från NI 43‐101.

Arbetena som utfördes under år 2021 i Corcelprojektet leddes och övervakades av Felipe Antonio Casillas Castañón, geolog och medlem nr 7572 i den officiella sammanslutningen för geologer i Spanien och innehar European Geologist nr 1816 med mer än 40 års erfarenhet av undersökning av metallfyndigheter. Felipe har även examen i gruvteknik och geologisk teknik. Hans omfattande erfarenhet inkluderar upptäckten av två wolframfyndigheter, en Pb-Zn-fyndighet och en antimonfyndighet, alla i nordvästra Spanien. Felipe har tidigare lett de geokemiska och geofysiska prospekteringskampanjerna för Corcelprojektet år 2019.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har utfärdats för publicering genom Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals AB för offentliggörande den 15 juni 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvbolag noterat på svenska Nordic Growth Market (BAT) och tyska Börse Stuttgart (EBM). Med visionen att göra Europa självförsörjande på ansvarsfullt utvunna batterimineraler, är företagets fokus att realisera ett flertal nickel-kobolt-kopparprojekt i Europa för att leverera kritiska råvaror och på så sätt lägga grunden för en renare värld.

För mer information, vänligen besök www.eurobatteryminerals.com Följ oss gärna på LinkedIn och Twitter .

Kontakta Eurobattery Minerals

Roberto García Martínez – VD

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt för investerarrelationer

Linda Lenz

Tfn: +49 (0) 172 834 18 92

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB är mentor till Eurobattery Minerals AB: Tfn: +46 (0) 8 604 22 55, e-mail: info@augment.se.

Stockholm, 29 mars 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar att ytterligare analysresultat har mottagits från de borrhål som gjordes under 2021 års borrningskampanj inom bolagets spanska Corcelprojekt, vilka inleddes i juni 2021 och slutfördes enligt budget i december 2021. På grund av Covid-19 är leveranserna av nödvändig information från ALS-labbet försenade. Resultaten behövs för att en kvalificerad person (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade certifieringen av resursen enligt klassifikationsstandarden NI 43–101. Informationen väntas nu inkomma under andra kvartalet 2022.

– Med 70 % av analyserna presenterade så kan jag försäkra att resultaten är lika tillfredsställande som vi tidigare meddelat. Vi väntar nu med spänning på att få den ackrediterade resurscertifieringen som gör det möjligt för oss att planera nästa steg för vårt nickelprojekt i hjärtat av Europa. Den tragiska utvecklingen i vår region har ännu en gång understrukit vikten av vårt behov av europeisk självförsörjning för dessa kritiska batterimineraler, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under 2021 har totalt 7 diamantborrhål färdigställts med en total borrad längd på 1134 meter. Arbetet har fokuserats på “West Anomaly” där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade markanomalier med upp till 0,33% Ni, vilka sammanföll med förhöjda magnetiska gensvar hos underliggande bergarter. DDH COR003 (19DD0001) bekräftade källan till anomalin i detta område med medelvärden inom ett avsnitt på 69 m med @ 0,30 % Ni, 0,038 % Cu och 0,01 % Co från 78 m djup, inklusive en sektion på 21 m med @ 0,345 % Ni, 0,045 % Cu och 0,011 % Co från 78 m djup.

Hittills har resultat från fem undersökningar inkommit (borrhålen COR005, COR006, COR007, COR008 och COR011) och resultaten från de två sista (COR009 och COR010) förväntas inkomma i slutet av mars, enligt prognoser från ALS-laboratorium i Irland dit proverna skickats.

Behandlingstiderna vid laboratoriet har visat sig vara längre än normalt på grund av oförutsedda omständigheter förorsakade av Covid-19-pandemin i början av 2022. 

– Vårt laboratorium i Irland befann sig i en kritisk situation under de första veckorna av januari med ökade handläggningstider. Vår personalstyrka reducerades avsevärt på grund av den stadiga ökningen av positiva Covid-19 fall med isolering som följd, säger David Risueño Romero, Operation Manager på ALS Global.

På grund av förseningar till följd av Covid-19 vid ALS-labbet i Irland har labbet inte kunnat slutföra de nödvändiga analyserna som behövs för att den kvalificerade personen (QP) ska kunna utfärda den ackrediterade resurscertifieringen i en teknisk rapport enligt NI 43–101. Detta var ursprungligen planerat till första kvartalet 2022 men väntas nu ske under andra kvartalet 2022.

Nästa steg

Med resultat från 70 % av de prover som tagits från borrhålen, så är resultaten mycket tillfredsställande. Företaget väntar nu på att få resterande resultat för att kunna utvärdera den verkliga potentialen för det undersökta området och få en ackrediterad resurscertifiering (Ni 43–101) under andra kvartalet 2022.

Se bilaga för ytterligare information: Appendix to press release 29th of March 2022 – Additional detailed summary of the drilling results in Corcel.

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2022 kl. 07:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm, 17 januari 2022 – Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart: “EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineraler, meddelar att de första analysresultaten har mottagits från borrhålen som utfördes i 2021 års diamantborrningskampanj inom bolagets spanska projekt (Corcelprojektet), som inleddes i juni 2021 och slutfördes i tid och enligt budgeten. Bolaget anser att resultaten är tillfredsställande för den fortsatta projekteringen av mineralresursen Corcel.

“Resultaten från denna och den tidigare borrkampanjen visar att förutsättningarna för att etablera ett omfattande nickelprojekt i södra Europa ser mycket bra ut”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Under 2021 har totalt sju diamantborrhål färdigställts med en total borrad längd på 1 134 meter. Arbetet har fokuserats på “West Anomaly” där bolagets tidigare prospekteringsarbete kunde registrera markanomalier med upp till 0,33% Ni, vilka sammanföll med den magnetiska responsen hos de underliggande bergarterna. DDH COR003 (19DD0001) bekräftade ursprunget till anomalin i detta område och visade på en medelhalt på 69 meter @ 0,30 % Ni, 0,038 % Cu och 0,01 % Co från 78 meters djup, inklusive ett avsnitt på 21 meter med @ 0,345 % Ni, 0,045 % Cu och 0,011 % Co från 78 meters djup.

Sammanfattning av de första borresultaten

2021 års borrkampanj var utformad för att från ytan till ca 150 meters djup undersöka de befintliga tillgångarna på Ni, Cu och Co i ett ca 150 meter långt område längs den västra anomalin, som indikerades i 2019 års kampanj och som har en nord-sydlig längd på ca 1 200 meter och en öst-västlig bredd på ca 375 meter.

Fler resultat av provanalyserna från den pågående borrkampanjen väntas. Hittills har endast de som gäller hål COR005 samt en del av hål COR006 tagits emot.

Hittills tillgängliga analysresultat är verkligen tillfredsställande och bekräftar intresset för “West Anomaly”, vilket framgår av tabellen nedan, som visar sektionerna för dessa borrhål gällande för en 0,15 % Ni-cut-off-halt (normalt tillämpad i dagbrottsgruvor för nickel).

HOLE

 

FROM (m)

TO (m)

INT (m)

Ni (%)

Cu (%)

Co (%)

COR005

 

17,05

122,80

105,75

0,200

0,024

0,012

  incl.

41,50

45,50

4,00

0,230

0,055

0,014

  and

85,20

103,20

18,00

0,246

0,040

0,011

     incl.

88,20

91,20

3,00

0,311

0,059

0,012

  and

105,20

122,80

17,60

0,268

0,029

0,011

     incl.

105,20

110,20

5,00

0,345

0,059

0,013

COR006

 

5,90

10,60

4,70

0,414

0,117

0,015

 

54,40

77,60

23,20

0,236

0,027

0,011

  incl.

57,40

65,60

8,20

0,290

0,049

0,012

     incl.

58,40

61,40

3,00

0,396

0,083

0,013

Tabell 1. Inledande analyser. Medelhalterna har bestämts med en cut-off-halt på 0,15 % Ni.

I borrhål COR005, där alla analysresultat finns tillgängliga, har flera avsnitt med höga Ni-halter (över 0,2%) identifierats:

Dessa avsnitt fanns inom en bredare sektion på 105,75 meter med @ 0,200 % Ni, 0,024 % Cu och 0,012 % Co från 17,05 meters djup.

För borrhål COR006 är endast delresultat tillgängliga för 2 sektioner, där följande mineraliseringar har identifierats:

Ni-mineraliseringen består huvudsakligen av mineralet pentlandit (se figur 1). Mineralisering är kopplad till ultramafiska och ultrabasiska bergarter bestående av pyroxeniter och peridotiter, vilka amfibolitiseras i varierande grad nära mineraliseringen.

C:UsersJONASAppDataLocalMicrosoftWindowsINetCacheContent.WordPHOTO-2021-06-16-21-18-55.jpg

Figur 1. Pentlanditmineraliseringen i borrhål COR005 (61,25 m djup)

Figur 2 visar sektionen mot norr med borrhål COR003, COR005 och COR006 där de mineraliserade zonerna i dessa borrhål visas. Stora orangefärgade partier i figuren visar mineraliseringar med värden mellan 0,2 % och 0,25 % Ni. Dessa mineraliserade zoner är belägna runt andra rödfärgade zoner som representerar prover med Ni-värden över 0,25 %, vilka ibland når värden på 0,6 % Ni.

Även om inte alla analyser inkommit, och med en tänkbar cut-off-halt på 0,15 % Ni som är vanligt för en exploateringsbar fyndighet i dagbrott, så kan vi räkna med en mineraliserad kropp med en bredd mellan 90 meter och 120 meter från markytans nivå +380 meter ned till nivån +250 meter, vilket är det undersökta djupet.

Mineraliseringens västra gräns utgörs av en förkastning, med en förflyttning av berggrunden på mellan 3 och 5 meter, vilket resulterat i att från förkastningen och västerut har alla borrhål borrats gabbroida bergarter med inslag av amfibolitlager med analysresultat som aldrig överstiger 950 ppm Ni (ofyndigt område).

Figur 2. Sektion med vy mot norr för borrhål COR003, COR005 och COR006.

a374abe892007b44_800x800ar

Nästa steg

Företaget är nöjda med resultaten som erhållits i de två första borrhålen i borrkampanjen 2021 och inväntar nu de återstående resultaten för att kunna bedöma potentialen för det område som undersökts och erhålla en ackrediterad certifiering av mineralresursen i regelverket NI 43-101 under första kvartal 2022.

Som kan ses i figur 3, som visar områdets geologi och borrhålen med mineraliseringarna, så är det uppenbart att även om det fortfarande finns många analysvärden som ska inkomma, så börjar man kunna se en del av en fyndighet som kommer att visa sig vara av betydande storlek. Vi får inte glömma att de borrhål som genomfördes 2019, längre norr om årets undersökningsområde och på ca 600 meters avstånd (COR001 och COR002) också påträffade mineraliseringen med värden i samma storleksordning som de som nu erhållits i årets kampanj. Med hänsyn till storleken på den anomonen skulle vi kunna tala om en fyndighet på ca 60 miljoner ton med en nickelhalt på 0,25 %.

Figur 3. Geologisk karta med borrhål

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

För mer information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2022 kl. 8:00 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Stockholm den 28 december 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart ”EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att företagets borrkampanj i finska Huatalampiprojektet och spanska Corcelprojektet har slutförts inom tidplan och budget. Borrkärnorna har skickats till ALS-laboratoriet för att bekräfta resurserna. Mot bakgrund av förseningar i labbet på grund av Covid-19 kommer resultaten att presenteras under första kvartalet 2022.

“Vi är glada att kunna meddela att vi har slutfört borrkampanjerna i både Hautalampi och Corcel där vi ser en stor mineralpotential i att bryta batterimineraler på europeisk mark. Vi ser nu fram emot att se resultaten från labbet”, kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Om bottningskampanjen i Hautalampiprojektet

FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals om att den senaste kärnborrningskampanjen vid Hautalampi-gruvans utvecklingsprojekt (”Fas 2”) har slutförts i tid och enligt budget. Eurobattery Minerals har optionen att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt Oy.

FinnCobalt Oy inledde en ny borrkampanj i mitten av oktober 2021 i utvecklingsområdet för gruvan i Hautalampi. Kampanjen täckte det tidigare icke uppborrade området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av fyndigheten som kallas Mökkivaara i syfte att verifiera mineralresurser mellan dessa redan etablerade fyndigheter.

45 hål har borrats om totalt 4606 meter. Fas 2-borrkampanjen kommer att fortsätta med geologisk kärnkartering och analys och det förväntas slutföras under första kvartalet 2022. Detta kommer att följas av en uppdatering av mineralresurserna som ska slutföras under Q2/2022.

Huvudmålen med denna borrkampanj var att:

Genom att se på borrkärnorna är förväntan att borrkampanjen har nått alla mål.

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

Karta som visar borrkampanjen (Phase 2 drillings) i Hautalampi.

Om bottningskampanjen i Corcelprojektet

Diamantborrningskampanjen i Eurobattery Minerals spanska Corcel-projekt som startade i juni 2021 har slutförts enligt budget och inom tid.

Totalt har 7 diamantborrhål slutförts, med en total borrad längd på 1 134 meter. Arbetet har fokuserat på ”västra fyndigheten där företagets tidigare prospekteringsarbete registrerade ytnära anomalier på upp till 0,33% Ni vilka sammanföll med en förhöjd magnetiska respons från den underliggande malmen. Borrhål DDH COR003 (19DD0001) bekräftade de goda resultaten som erhölls i den geokemiska undersökningen, med en medelhalt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu, 0,01% Co från 78m, inklusive 21m @ 0,345% Ni, 0,045% Cu, 0,011% Cu, 0,01%. Arbetet kommer att fortsätta med loggning och provtagning av borrhålen, ett arbete som beräknas färdigställas under första kvartalet 2022.

Målet med kampanjen var att till fullo bekräfta fyndigheten och få en resursberäkning inom området. Baserat på visuell observation av borrkärnorna förväntas det att borrningarna har uppnått sitt mål. En resursuppskattning i enlighet med National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Minerals Projects (“NI 43-101”) förväntas i första kvartalet 2022.

En bild som visar karta Automatiskt genererad beskrivning

Bild 1. DDH borrad i kampanjen 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, startar nya borrningar vid sitt spanska projekt Corcel. Den nya borrningskampanjen omfattar den mineraliserade zonen vid Castriz. I det större Corcel-projektet är Castriz en av tre primära fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello. Målet med borrningarna är att få en uppskattning av mineralresurserna i enlighet med Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-koden). Borrningarna liksom JORC-coden kommer att färdigställas i december 2021. Corcel-projektet ligger i nordvästra Spanien ca 50 kilometer från La Coruña. 

”Jag ser fram emot att inleda de nya borrningarna i vårt spanska batterimineralprojekt. Vi vet redan att Corcel-projektet har en betydande malmpotential. Årets borrning och efterföljande JORC ger oss en mer exakt beräkning av malmpotentialen. Med detta på plats kommer vi att kunna ta nästa steg i förberedelserna för att utvinna Europeiska batterimineraler igenom en dagbrottssgruva, vilket är vårt mål i Corcel”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals. 

Borrningarna kommer att inledas i juni och färdigställas i december 2021 med målet att borra totalt ca 1000 meter. Syftet med borrningarna är att uppskatta mineralresurserna genom att använda JORC-koden. Denna kod omfattar minimistandarder, rekommendationer och riktlinjer för värdering av prospekteringsresultaten samt hur mineralresurser och malmreserver ska offentliggöras.

De tidigare borrningarna som genomfördes under 2019 visade att den mineraliserade zonen är större än förväntat och på att det finns betydande anomalier av Ni-Cu-Co med högre halter än vad som ursprungligen förväntades (speciellt gällande Ni).

Borrningsresultaten visade att den potentiella resursen har en avsevärt ökad areell utbredning, halter och  kvalitet kunde bekräftas och de visade också att det finns en god potential för storskalig utvinnning av mineraler.

SGS Lakefield i Kanada och ALS GLOBAL i Perth i Australien, som genomförde analyserna, bekräftar en ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel1:

• Resultaten från den analysmetod som använts av ALS Global (ME-ICP09) bekräftade att 75-85% av nickel i inlämnade prover är nickel från ekonomiskt uvinnbara sulfidmineraler.

• Mineralstudierna utförda av SGS Lakefield i Kanada (QEMSCAN och EPMA) klargjorde att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit med mycket små halter av mineralen millerit och violarit. Järnoxider och kromit innehåller relativt låga nickelkoncentrationer.

2021 års borrningsarbeten kommer att koncentreras till den “västliga anomalin” i närheten av  borrhål DDH COR003 (19DD0001) där bolagets tidigare prospekteringsaktiviteter kunde uppmäta geokemiska anomalier i jord på upp mot 0,33 % Ni, anomalier som sammanföll med den magnetiska responsen i underliggande berggrund. DDH COR003 (19DD0001) kunde bekräfta källan till anomalin i området med en genomsnittlig halt på 69m @ 0,30% Ni, 0,038% Cu, 0,01% Co från 78m, omfattande  21m @ 0,345% Ni, 0,045% Cu, 0.011% Co från 78m djup. Tack vara dessa resultat som framkom under den senaste borrningskampanjen, så är målet med 2021 års kampanj att fullt ut identifiera anomalin för att vid årets slut kunna erhålla siffror på mineralresursen i området. En överenskommelse har ingåtts med markägarna där anomalin ligger. 

a2c40144baba8c94_800x800ar

Bild 1. Arbetsområde under 2021

Den ledande infrastrukturentreprenören i området, GEONOR, kommer att genomföra borrningarna. GEONOR genomförde diamantborrningarna i Corcel-projektet under 2019 och känner väl till områdets markförhållanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 8:30 CEST.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

1 Mineraltester bekräftar ekonomisk nivå av nickelsulfid vid Corcel, Pressmeddelande 20200920

Eurobattery Minerals AB (Nordisk tillväxtmarknad: “BAT”; ”företaget”) som är ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, redovisar idag resultaten från mineraltester inom nickel-kobolt-koppar fyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien, utförda av SGS laboratorium i Kanada. I det större Corcel-projektet är Castriz ett av tre huvudprogram tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello.

Huvudpunkter:

Sju prover från fyra diamantborrhål som slutfördes 2019 skickades till SGS Lakefield i Kanada för mineralidentifiering och karakterisering med hjälp av QEMSCAN (Kvantitativ utvärdering av material med skanning elektronmikroskopi), kemisk analys och EPMA (mikrosondanalys). Huvuddelen av proverna valdes från de mest mineraliserade avsnitten med nickelsulfid, tidigare bekräftade genom geokemiska analyser (Fig. 1)[1][2]. Syftet med studien var att bestämma mineralhalter och analysera utvinningsegenskaper hos sulfidmineraler och gråberg till stöd för framtida mineraltester.– Vi är glada över resultaten från mineraltesterna, som bekräftar förekomsten av högvärdiga nickelsulfidmineraler som den främsta tillgången i Castrizfyndigheten. Vårt fokus kommer nu att riktas mot att identifiera sätt att maximera värdet av tillgången genom att kartlägga potentiella massiva sulfidzoner och undersöka det optimala alternativet för mineralbearbetning för att utvinna sulfiderna. Corcel-projektet utgör en viktig del i vår projektportfölj och vi hoppas kunna identifiera ytterligare värdefulla ämnen inom detta projekt i framtiden, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

bbb93a123bf56f26_800x800ar

Figur 1. Plankarta över Castriz-fyndigheten som visar områden med högsta prioritet för vidare utredning (blå rutor). Borrhålsintervallen visar resultat från nickel-i-sulfidanalyserna.

Projektet

Prover som lämnats in för analys hämtades från mineraliserade intervall från de “norra” och “västra” anomalierna (Fig. 1). Mineralstudierna visade att det dominerande Ni-sulfidmineralet är pentlandit ([Fe, Ni] 9S8) med mindre förekomster av millerit (NiS) och violarit (Fe2 + Ni3 + 2S4). Silikatmineraler, järnoxider och krom innehåller relativt låga koncentrationer av nickel. De viktigaste silikatmineralerna omfattar serpentin, pyroxen, amfibol och klorit. Företaget är glada över att nickelkoncentrationerna i silikatmineralen är låga eftersom nickel i dessa mineral är eldfast och fysiskt inte utvinningsbar. Dessutom gläder sig företaget över att det huvudsakliga Ni-bärande sulfidmineralet är pentlandit eftersom det möjliggör en mineralutvinning med vedertagna processer, såsom skumflotation. Hittilldags framkomna egenskaper av nickel- och kopparmineralen indikerar att utvinningen sannolikt kommer att förbättras med minskande partikelstorlek vid malningen av materialet. Ytterligare experimentella studier krävs för att vidare klarlägga viktiga parametrar för mineralutvinningen.

Nästa steg

Företaget stärks av de senaste bevisen om förekomsten av nickelsulfider vid Castriz, vilket ytterligare bekräftar projektområdets bredare prospekteringspotential. BAT utvärderar de senaste resultaten från mineralanalyserna i förhållande till potentiella ekonomiska konsekvenser och utvecklingsscenarier. Både “bulk-tonnage” (låg kvalitet, mycket bergmassa) och selektiv brytning (hög kvalitet, mindre bergmassa) utvärderas.

Företaget samarbetar för närvarande med geofysiska konsulter och entreprenörer för att bedöma alternativa geofysiska metoder, inklusive elektromagnetiska (EM) undersökningar, som förhoppningsvis kommer att påvisa tätare ansamlingar av sulfidmineraler. Sådana metallansamlingar med lägre tonnage kommer sannolikt att ha stort ekonomiskt värde och vara lämpliga för selektiva gruvbrytningsmetoder.

Alla framtida kapitalintensiva arbetsprogram som föreslagits vid Corcel kommer att utvärderas tillsammans med företagets hela projektportfölj. Företaget är fortsatt fokuserat på att utveckla sina kortsiktiga produktionsrelaterade projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2020 kl. 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

[1] Se BATs pressmeddelande från den 4 maj “Nya analysresultat från Corcelprojektet bekräftar en hög halt av nickelsulfid”.

[2] Se BATs pressmeddelande från den 22 juni “Slutgiltiga analyser bekräftar höga nickelsulfidfynd I Corcelprojketet”.

Eurobattery Minerals AB  (Nordisk tillväxtmarknad: ”BAT”; ”Företaget”), ett tillväxtbolag inom gruv- och prospekteringsbranschen med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande på etiska batterimineral, tillkännager idag de slutliga resultaten av sulfidmineraltester vid nickel-, kobolt- och kopparfyndigheten Castriz i Galicien, nordvästra Spanien. I det större Corcelprojektet är Castriz en av tre fyndigheter tillsammans med Monte Mayor och Monte Castello

Huvudpunkter:

Totalt har 129 prover från fyra olika borrhål från Castriz-borrningarna, som genomfördes 2019, analyserades av ALS Global[1] i Perth, Australien. Specifika metoder för att analysera andelen nickel i bergarter med sulfidmineral har använts. Nickelsulfid, även kallad klass 1 nickel, är det mineral som föredras för att producera de mellanliggande produkter som krävs i batteridrivna tillämpningar. De senaste resultaten från de sedan tidigare rapporterade borrsektionerna bekräftar att det mesta av nicklet kommer från ekonomiska sulfidmineral.

– De slutliga analysresultaten bekräftar att Castriz är en betydande nickelsulfidfyndighet. Med dessa resultat har vi tagit ett stort steg framåt mot vårt mål att bli en producent av batterimineral och därmed en betydande bidragsgivare till värdekedjan för batterier i Europa. Vi kommer nu att undersöka olika scenarios för utveckling av Castriz, inklusive studier av mineralbearbetning och gruvdrift, sa Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

Sammanfattning av de slutliga analysresultaten av nickelsulfid

Den analysmetod som används, benämnd ME-ICP09 av ALS Global, är specifikt tillämplig för att bedöma andelen nickelsulfid. I samband med total nickelanalys (ME-ICP61), som visar bergartens totala nickelinnehåll, är det möjligt att bedöma andelen ekonomisk nickelsulfid kontra icke-ekonomiskt nickel bundet till silikatmineral.

De slutliga analysresultaten bekräftar att det mesta av nicklet i de insända proverna är nickel som kommer från ekonomiska sulfidmineraler (tabell 1). Av totalt nickel i de huvudsakligt mineraliserade sektionerna, så kommer 75-85% från sulfidmineral. Företaget gläder sig mycket över den potentiella storleken på den undersökta mineraliseringen, som mäter minst 700 meter i längd och 700 meter i bredd baserad på de begränsade borrningar som hittills genomförts. Viktigt att poängtera är att mineralisering börjar vid markytan och sträcker sig ned till ett djup på över 200 meter, vilket gör malmkroppen potentiellt lämplig för kostnadseffektiv gruvdrift i form av dagbrott.

Tabell 1. Analyser av nickelsulfid från borrningar vid Castrizfyndigheten

Borrhål ID   Från (m) Till (m) Sektion (m) ME-ICP61 ME-ICP09 % Ni-in-
          Total Sulfid sulfid vs
          Ni ppm Ni ppm total Ni
19DD0001   45.00 147.00 102.00 0.28 0.21 75%
  inkl.   78.00   147.00   69.00 0.30 0.23 75%
  inkl.     78.00       99.00     21.00 0.35 0.26 76%
  och     129.00     141.00     12.00 0.48 0.41 85%
  inkl.       132.00       135.00         3.00 0.69 0.64 93%
19DD0002   3.00 114.00 111.00 0.21 0.18 84%
  inkl.   14.50   39.00   24.50 0.30 0.26 86%
  inkl.     14.50     27.00     12.50 0.36 0.31 87%
19DD0003   131.50 206.85 75.35 0.24 0.21 86%
  inkl.   182.50   206.85   24.35 0.34 0.31 89%
  inkl.    191.50     200.50       9.00 0.44 0.40 90%
19DD0004   6.80 35.60 28.80 0.20 0.12 60%
    178.85 251.30 72.45 0.20 0.14 71%

 

Nästa steg

För närvarande analyseras prover vid SGS: s kanadensiska anläggningar för mer detaljerade mineralogistudier och QEMSCAN-analyser för att bestämma sulfidtyper och mineralegenskaper för metallutvinning. Resultaten från dessa studier kommer att användas för att utvärdera ekonomin i potentiella utvecklingsscenarier vid Castriz.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

E-post: roberto@eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl 08:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals är ett gruv- och prospekteringsföretag som fokuserar på batterimineral såsom nickel, kobolt, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Verksamhet bedrivs uteslutande i Europa med fokus på Finland, Spanien och norra Sverige. Bolaget har två bearbetningskoncessioner (gruvlicenser) och åtta undersökningstillstånd för prospektering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, email: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor

 

[1] ALS Global är den ledande fullserviceleverantören av analytiska geokemitjänster till den globala gruvindustrin.

Håll dig uppdaterad!
Spännande tider väntar.

Prenumerera på nyhetsbrevet och bli först att få våra senaste nyheter och trendspaningar.

Var vänlig fyll i din e-post.