bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

VD kommenterar andra kvartalet 2021

Det känns mycket bra att presentera rapporten för andra kvartalet 2021. I takt med att samhället och företagen börjar återhämta sig ser vi att det görs stora investeringar i en hållbar återöppning av ekonomin. Det är uppmuntrande att se att samhället satsar på en bättre framtid. För att vi ska klara övergången har elektrifieringen av fordons- och transportindustrin och samhället i stort en viktig roll att spela. Och till det behöver vi batterier samt batterimineraler och metaller. Det sistnämnda är vårt bidrag till en hållbar övergång. Som du redan känner till strävar vi efter att utvinna de här viktiga komponenterna i Europa med fokus på etiskt utvunna och fullt spårbara batterimineraler i hela leveranskedjan.

Under kvartalet har mitt team och jag arbetat vidare med våra projekt i Finland, Spanien och Sverige. Vi har även fortsatt vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och politiker inom EU för att Europa ska kunna bli självförsörjande på batterimineraler. På så sätt blir vi mindre beroende av leveranser från länder med dåliga arbetsförhållanden, ohållbara utvinningsmetoder och bristande spårbarhet. I Europa finns alla mineraler vi behöver för att få den maktposition som regionen eftersträvar inom batteriproduktion. Vår politik på området måste dock bli mer samstämmig och tillståndsprocessen behöver bli enklare.

Jag vill också säga några ord om återvinningen av batterier och batterimineraler – en fråga som har fått stor uppmärksamhet. För det första välkomnar vi alla initiativ som rör återvinning av batterimineraler. Vårt finska projekt har exempelvis nyligen gått in i ett statligt finansierat projekt för att använda material från anrikningsavfall för att få fram batterimineraler. Jag vill samtidigt vara tydlig med att återvinning till en början endast kommer att spela en mindre roll, eftersom efterfrågan på de batterimineraler som behövs för den elektriska revolutionen kraftigt överstiger dagens utbud.

Jag vill särskilt lyfta fram den mineralresursrapport vi har publicerat under kvartalet om vårt finska Hautalampi-projekt. Sedan en tid tillbaka vet vi att mineralpotentialen i området är god. En ny analys gjord av konsultföretaget AFRY visar att den faktiskt är dubbelt så stor som man tidigare trott. Nu planerar vi för ytterligare borrningar för att få mer information om den ekonomiska potentialen. Vi kan dock redan nu konstatera att det finns goda möjligheter att tillgångarna i Hautalampi-området blir viktiga för utvinningen av batterimineraler till den elektriska revolutionen. I närheten av Hautalampi har vi under sommaren även inlett fältarbete för att bedöma potentialen i Hietajärvi-området. Vi har goda skäl att tro att mineralpotentialen i området är mycket bra.

Om vi sedan lämnar Finland och istället tittar på vårt spanska Corcel-projekt, är det glädjande att vi kan starta nya borrningar i detta område som ligger i närheten av La Coruña i Galicia. Senare i år kommer vi att få en uppskattning av mineralresursen i enlighet med JORC-koden. Vi kommer då att kunna bedöma möjligheterna för en dagbrottsgruva i regionen. 

Avslutningsvis vill jag tacka för ditt stöd. Som aktieägare i Eurobattery Minerals medverkar du aktivt i övergången till ett grönt samhälle.