bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

Resumé och våra framtidsplaner för hållbara och spårbara mineraler

Vi har precis släppt vår årsredovisning som finns tillgänglig här. I vd ordet som du kan läsa här nedan delar jag med mig av mina tankar kring 2019 och framtiden. 

Bästa aktieägare,

Eurobattery Minerals AB (BAT:NGM; ”BAT” eller ”företaget”), tidigare Orezone AB, är glada över att publicera årsredovisningen för 2019. Under 2019 har hållbarhetsfrågan växt till en global massrörelse där företag i ökande grad ser hållbarhet både som ett ansvar och som en bra affärsmöjlighet. 

Under året har BAT tagit stora steg i att uppnå sin vision att hjälpa Europa och den snabbt växande elfordonsindustrin att bli självförsörjande avseende etiskt producerade och fullt spårbara batterimineraler. Företaget har bland annat genomfört förvärvet av Corcel Minerals SL, genomfört namnbyte, noterats på NGM och slutfört sitt första program för mineralprospektering vid Corcel. Detta följdes av att vi meddelade resultaten från det första borrningsprogrammet som genomfördes under slutet av året samt ytterligare resultat som vi kommunicerade i början av 2020. Företaget är stolt över vad som har uppnåtts hittills, och fortsätter att implementera sin strategi att bli ett Europabaserat gruvbolag för utvinning av etiskt och fullt spårbara batterimineraler som är viktiga för elfordonsmarknaden i Europa. 

Om man tittar på elfordonsmarknaden har den redan starka tillväxten inom den och intresset för sektorn, ökat ännu mer under 2019. Många biltillverkare presenterar nya elbilsmodeller och flera batteriprojekt har aviserats över Europa. I Europa produceras dock endast 2–4 procent av det totala antalet batterier som behövs inom den växande elfordonsindustrin i Europa. Även om det finns några initiativ inom spårbarhet och etik, utvinns tyvärr batterimineraler fortfarande utan fokus på hållbarhet och inte sällan under hemska arbetsförhållanden och med hjälp av barnarbete i andra delar av världen. 

Mot bakgrund av den pågående pandemin relaterad till Covid-19 är det svårt att ge en kortsiktig prognos över elbilsmarknaden. Vad vi vet är dock att många av Europas biltillverkare redan har annonserat en stor mängd nya elbilsmodeller som kommer inom kort. Från ett makroperspektiv får vi signaler från både ledande europeiska politiker och företagsledare att hållbarhet och gröna lösningar är viktiga delar när ekonomin ska startas upp igen. Med alla våra tillgångar bokstavligen i marken har BAT en bra utgångspunkt för att fortsätta att driva sin verksamhet och bli grunden för värdekedjan inom batteriproduktion i Europa och på lång sikt och verka för en hållbar transportindustri. 

Under 2019 slutförde företaget borrningsprogrammet vid sin spanska Castrizförekomst där tidigare prospektering visat att området har stor potential för Ni-Co-Cu-mineralisering. Borrningarna har bekräftat det som tidigare prospekterare ursprungligen rapporterade. Den omfattande zonen med berggrund med förhöjda halter av Ni-Co-Cu är mycket större än man tidigare har trott, och uppmäter cirka 700 m på längden och upp till 700 m på bredden. 

Under 2020 kommer företaget att slutföra de återstående testerna vid Castrizförekomsten vilka behövs för att utvärdera dess ekonomiska potential. Utöver detta har BAT också börjat planera sitt arbetsprogram för Corcel-projektet för 2020 och avser att expandera de potentiella zonerna till andra områden i projektet. Bolaget har också genomfört nya provtagningar för petrografisk och kemisk analys i sina olika svenska projekt och de stenblock och hällar som hittats och analyserats tidigare har undersökts ytterligare. 

Företagets affärsstrategi fortsätter genom att bygga en rad olika projekt inom prospekterings-, utvecklings- och produktionsfaserna. Som ett led i detta har företaget tecknat ett investerings- och aktieägaravtal innefattande en option för ett stegvis förvärv av 100 procent av aktierna i Vulcan Hautalampi Oy, 100-procentig ägare av Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet i östra Finland. 

Företaget ser fram emot att ge regelbundna uppdateringar till aktieägarna om sina framtida planer för Corcel-projektet, de svenska projekten, Hautalampi-projektet och den övergripande strategin för att bli grunden i batterivärdekedjan.Vänliga hälsningar,
Roberto García Martínez