bar_chart
Meny
language Svenska keyboard_arrow_down
Byt språk

In the
mind of the CEO

VD kommenterar första kvartalet 2021

Vi har nu kommit en bra bit in i 2021 och våra batterimineralprojekt i Finland, Spanien och Sverige går fortsatt framåt. Samtidigt ser vi hela tiden över nya möjligheter att nå vårt affärsmål: att bidra med hållbara batterimineraler och metaller till den elektriska revolutionen.

Under årets första månader har jag fokuserat på att öka vårt avtryck inom fordonsbranschen och bygga en stabil grund för bolagets långsiktiga finansiering.

I början av första kvartalet tog vi ett strategiskt kliv in på den tyska marknaden genom parallellnotering på Börse Stuttgart i Tyskland. Jag kan inte nog understryka vikten av att bolaget är närvarande på Europas och världens största fordonsindustrimarknad. Efter inträdet har jag satsat hårt på att utbilda branschen om hur man kan bygga framtidens elfordon med hållbart producerade råvaror från Europa istället för att vara beroende av ”smutsiga” mineraler från andra delar av världen.

Inträdet i Tyskland har betydelse även ur ett annat perspektiv. Vi har nu en närvaro på EU:s största finansmarknad efter Brexit. Genom parallellnoteringen har vi gjort det smidigt för potentiella aktieägare från Europa att investera i Eurobattery Minerals. Redan från början har vi sett ett stort intresse från både privata investerare och stora tyska institutioner. I kombination med våra nuvarande större investerare och vårt stora antal aktieägare i Sverige och på annat håll, kommer steget in i Tyskland att ytterligare stärka vår finansiella ställning och utvidga den redan starka ägarstrukturen.

Under det första kvartalet fick vi även de slutliga resultaten från förra sommarens borrprogram vid Hautalampi-projektet i östra Finland. Det känns spännande att borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen i det här nickel-, koppar- och koboltprojektet. Nästa steg är att göra en resursuppskattning, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla en batterimineralgruva. Arbetet har redan påbörjats och resultat ska vara klart efter sommaren.

Vi har också fått några intressanta första resultat från forskningssamarbetet med AGH University of Science and Technology i Krakow som kan vara ett viktigt bidrag till en mer hållbar gruvdrift i framtiden. I det här projektet tittar vi på olika sätt att utveckla en optimal teknik för utvinning av vanadin och sällsynta jordartsmetaller (REE) från mineraler i alunskiffer, till exempel i vårt projekt i Fetsjön i Sverige. Tidiga resultat indikerar att vanadin kan utvinnas på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt än vad vi hittills har kunnat. Forskarna genomför nu ytterligare tester.

Vi vill vara en hållbar grund i värdekedjan för batterier, och att medverka i forskningssamarbeten är en viktig del i arbetet för att nå det målet. Det enda vi egentligen vet säkert är att antalet elfordon kommer att öka betydligt på våra vägar. Det betyder att behovet av batterimineraler ständigt ökar. Exakta siffror finns i rapporten som vi gav undersökningsföretaget Aperio i uppdrag att ta fram under första kvartalet. Rapporten ger en bra överblick över utbud och efterfrågan, och innehåller uppgifter om potentialen på Eurobattery Minerals marknad.